Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Południowa część woj. mazowieckiego z dużym dofinansowaniem

Z regionu / 2021-05-15 14:55:00, aktualizacja: 2021-05-15 15:10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów, budowa drogi gminnej w miejscowości Samwodzie czy przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie - to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 4,6 mln zł.

Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w tym roku 151 mln zł, w tym ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów – podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Dobra kondycja finansowa naszego województwa pozwala nam pomagać samorządom lokalnym w realizacji kluczowych dla nich inwestycji. Dzięki naszym autorskim programom wsparcia na Mazowszu m.in. remontowane są drogi, modernizowane hale sportowe i budynki użyteczności publicznej. Powstają także nowe świetlice, domy dziecka czy inne miejsca rekreacji. Wspieramy i pomagamy, a wynika to przede wszystkim z potrzeb samorządów i mieszkańców regionu – dodaje marszałek.

– Wielu gmin i powiatów nie byłoby stać na realizację inwestycji bez wsparcia samorządu województwa. Mazowsze to jedna wielka wspólnota, która wzajemnie się wspiera. Dlatego jeśli mamy taką możliwość to pomagamy. Dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie trzech projektów, a w planach mamy wsparcie jeszcze 16 innych inwestycji. Łącznie na ich realizację przekażemy 26,6 mln zł – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na programy wsparcia aż 250 mln zł – zaznacza radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

– Największym z nich jest instrument zadań ważnych, w ramach którego przyznaliśmy dofinansowanie m.in. dla powiatu zwoleńskiego i gmin Kozienice i Magnuszew. Te środki pomogą w przebudowie drogi gminnej i powiatowej czy modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków. Na realizację tych inwestycji przeznaczamy z budżetu Mazowsza aż 4,6 mln zł – dodaje radny.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje–Kazanów od km 4+166 do km 8+054

Stan techniczny drogi jest zły. Liczne spękania i ubytki oraz zdegradowana krawędź, która zawęża istniejącą jezdnię, zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia, perony przystankowe oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Dębnica, Kroczów Większy, Kazanów. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy blisko 2,7 mln zł.

– Dziękuję samorządowi województwa za wsparcie naszej inwestycji. Uważam, że drogi pełnią rolę układu krwionośnego człowieka i decydują o rozwoju społeczno-gospodarczym danego powiatu. Pomimo, że ostatnio realizowaliśmy wiele inwestycji drogowych to jednak nakłady na drogi w regionie radomskim powinny być nadal duże, a potrzeby te wynikają z dekapitalizacji. Mamy nadzieję na dalszą coroczną współpracę z samorządem Mazowsza – zaznacza starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie – etap I i II

Projekt obejmuje budowę ponad 1,4-kilometrowego odcinka drogi oraz 23 miejsc postojowych w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Samwodziu. Wykonane zostaną m.in. roboty rozbiórkowe obecnej drogi, powstanie nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy indywidualne i zatoki postojowe, a także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

– Dzisiejsze spotkanie jest zwieńczeniem naszych działań, prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Kozienice. Dzięki przychylności samorządu województwa i zrozumieniu wskazanych przez nas argumentów droga w Samwodziu otrzymała 520 tys. zł dofinansowania. Kwota ta w znaczący sposób wesprze inwestycję, na którą od dawna oczekiwali mieszkańcy miejscowości, turyści i lokalna OSP. Jest mi bardzo miło, że dzisiejsze spotkanie odbyło się w Kozienicach. Serdecznie dziękuję za wsparcie Kozienic. Przed nami jest wiele wyzwań, wiele dobrych projektów, wierzę, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijała – zaznacza burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski.

Nowa droga, ze względu na sąsiedztwo z rzeką Wisłą, umożliwi sprawny i bezpieczny dojazd gminnych i powiatowych jednostek ratunkowych oraz OSP w razie wystąpienia powodzi. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy blisko 523 tys. zł.

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Magnuszewie została wybudowana w 1997 r. Niestety, aby mogła obsługiwać również sąsiednie miejscowości konieczna jest jej rozbudowa. Inwestycja pozwoli na zwiększenie przepustowości oczyszczalni, a tym samym na podpięcie do instalacji kolejnych wsi. Zaspokoi to potrzeby infrastrukturalne i bytowe nie tylko mieszkańców, ale również okolicznych podmiotów gospodarczych, w tym dwóch bardzo dużych zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, które stanowią poważny rynek zbytu dla rolników powiatu kozienickiego i nie tylko. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy 1,4 mln zł.

– Mazowsze stale się rozwija dzięki czemu jakość życia naszych mieszkańców stale się poprawia. Oczyszczalnia w Magnuszewie ma już 24 lata i obecnie nie może obsługiwać sąsiednich miejscowości. Zwiększenie jej przepustowości pozwoli na podpięcie kolejny wsi. Uznaliśmy więc, że inwestycja jest konieczna i zdecydowaliśmy o jej dofinansowaniu – mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

– Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy Magnuszew. Przestarzała ponad 30-letnia konstrukcja oczyszczalni ścieków nie spełniała wymogów ochrony środowiska. Pozyskane środki na rozbudowę pozwolą nam na zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, a tym samym dają możliwość podpięcia kolejnych wsi z terenu gminy Magnuszew do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Z wody i kanalizacji będą mogli jeszcze w tym miesiącu korzystać mieszkańcy wsi Ostrów, a to ponad 70 gospodarstw domowych. W tym roku planujemy rozpoczęcie kolejnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców Magnuszewa oraz Grzybowa zamieszkałych przy drodze wojewódzkiej DW 736 i Woli Magnuszewskiej, tak aby w 2022 roku kolejne ponad 100 gospodarstw domowych włączyć do sieci. Bez pomocy i zrozumienia ze strony samorządu województwa nie byłoby możliwości kontynuowania zrównoważonego rozwoju gminy – mówi wójt gminy Magnuszew Marek Drapała.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole

Istniejąca oczyszczalnia ma już około 30 lat. Aby zwiększyć jej przepustowość potrzebna jest gruntowna przebudowa. Na realizację zadania samorząd województwa przeznaczy 2 mln zł środków unijnych, przyznanych w ramach PROW. Jak zaznacza burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski zdobyte dofinansowanie przyspieszyło decyzję o rozpoczęciu inwestycji.

– Byliśmy przygotowani do wszczęcia zadania, co pozwoliło na sprawne opracowanie wniosku aplikacyjnego i skorzystanie z kolejnej szansy zdobycia zewnętrznych środków – dodaje.

Całkowita wartość inwestycji to 3,5 mln zł. W ramach modernizacji oczyszczalni powstanie nowy punkt zlewny ścieków dowożonych, wymienione zostanie urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków, zainstalowane urządzenie eliminujące tłuszcze oraz piasek. Zmodernizowany i przebudowany będzie także istniejący ciąg technologiczny części biologicznej oczyszczalni, a instalacja odwadniania osadu wymieniona. Projekt przewiduje remont budynku techniczno-socjalnego.

autor: dm, mazovia.pl

Wasze komentarze (21)

RADOM to PIS.
2021-05-17 17:01:00

TYCH trzech PO prawo to grabarze.Na czarno.Żeby się Struzik (książę mazowsza-wielki łeb) z Płocka wyróżniał.PO lewo też na czarno.No prawdziwe pajace.

RADOM to PIS.
2021-05-16 14:17:00

rajkowski (rowek -przedziałek)sprzedawczyku dla koryta.Jak TY wyglądasz z tą tekturką,od WIELKIEGO ŁBA z Płocka.Jak małpa w zoo.Przynieś wynieś PO-zamiataj.Gdzie TY masz honor.

To poprostu nam się należało - PiS
2021-05-16 10:51:00

Sasin, Misiewicz, Jasiński (z Orlenu), Chrzanowski KNF, dwie wieże, respiratory widmo od handlarza bronią itd. .. Nigdy więcej PIS

NowyWał=PiS=PZPR=Polska Zjednoczona PRawica
2021-05-16 10:50:00

PiS krytykowało rządy PO-PSL za wysokie wynagrodzenia władz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dlatego w 2016 r. uchwaliło przepisy ograniczające wypłaty dla szefów państwowych firm. Owszem, pensje ścięto, ale prezesi, wiceprezesi, członkowie rad nadzorczych, zwłaszcza wywodzący się z PiS, jak Daniel Obajtek czy Małgorzata Sadurska, biedy nie mają. Okazuje się, że transfer z polityki do państwowego biznesu szczególnie opłacił się młodym działaczom PiS. Pensje wynoszą 5000-6000 zł brutto. Dziennie!

NowyWał=PiS=PZPR=Polska Zjednoczona PRawica
2021-05-16 10:49:00

Rząd nadal nic nie rozumie. Nadal brnie w kierunku przepaści. Polska to nasze wspólne miejsce na ziemi. Nie pozwólmy dalej psuć nasz dom. Tak duża konsumpcja do niczego dobrego nie prowadzi. Pieniądze są efektem pracy a zamożoność zależna jest od stanu gospodarki. Jeżeli spółki skarbu państwa nadal będą podnosiły ceny na surowce to zarżną prywatne firmy. Zyski w tej chwili mają tylko państwowe firmy. Rząd sztucznie napędza inflację dla zapewnienia sobie coraz większych wpływów do budżetu i nie martwi się o przeciętnego Kowalskiego jak próbuje nam wmówić, że wszystko co uchwala to dla naszego dobra. Czysta propaganda PiSowska.

Frysz***
2021-05-16 10:47:00

Ale POyebów dorobiła się ta 12%owa partia niemiecka

OBALAMY PiS !!!!
2021-05-16 10:43:00

Rozszyfrowałem skrót PZPR to Polska Zjednoczona PRawica, czyli PiS plus przystawki.

NowyUkład = PiS = PZPR
2021-05-16 10:40:00

Jakoś nikt nie pamięta o tym, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma wypłacanego wynagrodzenia za urlop. Pracownikowi na etacie przysługuje 26 dni urlopu rocznie, czyli w zaokrągleniu 5 tygodni. W roku są 52 tygodnie, czyli urlop to 10% całego roku. Czyli realne dochody przedsiębiorcy już są o 10% niższe niż się wydaje. Kolejna sprawa to ok. 20% składek na ZUS, które dla pracownika etatowego odprowadza pracodawca (załóżmy, że połowa z tego trafia na konto emerytalne pracownika w ZUS). Żeby przedsiębiorca miał w przybliżeniu taką samą emeryturę jak etatowiec powinien odłożyć kolejne 10% od swoich dochodów na IKE, IKZE albo płacić wyższe składki ZUS. Efekt jest taki, że 10 000 PLN dochodu przedsiębiorcy to w praktyce tyle samo co 7000 PLN dochodu pracownika. A do tego dochodzą inne sprawy, takie jak chorobowe (pracownik dostaje L4 chyba 80% pensji, a przedsiębiorca nic nie dostaje, a jeszcze nie zarobi), odprawa przy zwolnieniu (przedsiębiorcy po prostu się nie daje nowego zlecenia, a pracownik dostaje odprawę, często 3-miesięczną), fundusz socjalny i inne benefity, nie mówiąc o tzw. świętym spokoju (robisz swoje 8 godzin i nic cię nie obchodzi).

NowyUkład = PiS = PZPR
2021-05-16 10:33:00

Jeśli ciężko pracujesz i dobrze zarabiasz musisz podzielić się z tymi którym się NIE CHCE - PiS w skocie !!!

NowyUkład = PiS = PZPR
2021-05-16 10:33:00

Jeśli ciężko pracujesz i dobrze zarabiasz musisz podzielić się z tymi którym się NIE CHCE - PiS w skrócie !!!

Nigdy więcej PiS !!!
2021-05-16 10:32:00

Rząd nadal nic nie rozumie. Nadal brnie w kierunku przepaści. Polska to nasze wspólne miejsce na ziemi. Nie pozwólmy dalej psuć nasz dom. Tak duża konsumpcja do niczego dobrego nie prowadzi. Pieniądze są efektem pracy a zamożoność zależna jest od stanu gospodarki. Jeżeli spółki skarbu państwa nadal będą podnosiły ceny na surowce to zarżną prywatne firmy. Zyski w tej chwili mają tylko państwowe firmy. Rząd sztucznie napędza inflację dla zapewnienia sobie coraz większych wpływów do budżetu i nie martwi się o przeciętnego Kowalskiego jak próbuje nam wmówić, że wszystko co uchwala to dla naszego dobra. Czysta propaganda

RADOM to PIS.
2021-05-16 09:58:00

MUSIAŁEM.rajkowski (rowek,przedziałek).TY nie jesteś nawet żałosny.RADOM się WSTYDZI jak na ciebie patrzy.Jak TY wyglądasz? Żałosny człowieczku.Powinieneś być wymazany z histori Radomia.Tak jak ruszczyk (marszand) z PKS.Nie obrażając broń Boże pracowników.

RADOM to PIS.
2021-05-16 09:55:00

MUSIAŁEM.rajkowski (rowek,przedziałek).TY nie jesteś nawet żałosny.RADOM się WSTYDZI jak na ciebie patrzy.Jak TY wyglądasz? Żałosny człowieczku.Powinieneś być wymazany z histori Radomia.Tak jak ruszczyk (marszand) z PKS.Nie obrażając broń Boże pracowników.

RADOM to PIS.
2021-05-16 09:33:00

Komentarz zablokowany.

Zegarmistrz Sławek
2021-05-16 07:28:00

Przypomnijmy. Śledczy namierzyli Sławomira Nowaka, prawą rękę Tuska i całej PO. Po przeszukaniu tylko kilku skrytek znaleźli trochę ukrytej kasy z łapówek. Było tego ledwie 4 miliony w gotówce. Reszty nie udało się znaleźć. Nie udało się też namierzyć zagranicznych kont na których spoczywa PRAWDZIWA KASA. Kolejny łapówkarz z PO skazany prawomocnym wyrokiem. To Józef Pinior. W kolejce stoi Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny PO, któremu w ramach łapówek kupowali dom w Chorwacji. Ilu jest jeszcze takich łapówkarzy w PO? A ilu zegarmistrzów w PO którzy po wyrzuceniu ich z rządzenia Polską przeszli do brania łapówek w samorządach?

sek
2021-05-15 19:38:00

W du..pe se wsadzcie te ochlapy. Dla Plocka 167 mln dla regionu radomskiego 4 mln. Wy...lać z PO-PSL

obsadzacze stołków z psl
2021-05-15 18:38:00

Wystarczyło postraszyć księcia z dworem o podziale województwa to od rzuca propagande i kasę tu rozdaje. A ile nam nie dał?

Radom wybrał Struzika
2021-05-15 18:32:00

Gdyby w Radomiu nie głosowali na Struzika do rady to jasne że nie byłby radnym a tym samym marszałkiem.A dalej gdyby nie głsowali radomianie na PO to wybrany radny rownież nie byłby marszalkiem.

oder
2021-05-15 18:29:00

Gościu Struzika wybrali ludzie na radnego a marszałka wybrali tacy jak Rajkowski rownież wybrani przez ludzi na radnego. Sam się nie wybrał

@oder
2021-05-15 16:56:00

Marszałków się nie wybiera w wyborach tylko radni sejmiku go wybierają.

 1 2 > 

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej