Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Chcesz zwrotu pieniędzy za podręczniki szkolne? Zobacz kiedy ci przysługuje

Miasto, Samorząd, Polityka / 2012-06-25 16:30:00

Publikujemy nadesłaną przez Urząd Miejski w Radomiu informcję dotyczącą  zwrotu kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.
 

 "Cele programu:

1. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

- w klasach I-IV szkoły podstawowej,

- w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum,

- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:

- słabowidzącym,

- niesłyszącym,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych : zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych , liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno kryterium, tj:

1) pomocy udziela się uczniom, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

2) pomocy również udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. z 2006r. Nr 139, poz, 992, z późn. zm.) dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 504 zł netto.

3) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzących z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. ( przyznawane na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

- pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Należy dołączyć uzasadnienie;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży. Koniecznie do wniosku dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenia o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów, w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych;

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Sposób realizacji i finansowania programu:

1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013, do 16 sierpnia 2012 r.

2. W przypadkach losowych dopuszcza się możliwość udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników na podstawie wniosku złożonego w późniejszym terminie, w miarę posiadanych przez Gminę Miasta Radomia środków finansowych.

3. Zwrot kosztu zakupu podręczników będzie realizowany na podstawie dowodu zakupu.

Kwoty dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:

do kwoty 180 zł:

- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

- dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie na poziomie klas I-III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

do kwoty 210 zł:

- dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej ,dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej,

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły baletowej

do kwoty 325 zł:

- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie w gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.  

do kwoty 352 zł:

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów klasy I liceum plastycznego oraz dla uczniów klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, liceach ogólnokształcących, w klasach II i III liceum profilowanego i technikum, w klasach II i III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II – III technikum uzupełniającego oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum plastycznym i w klasach VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. " 

autor: dag

Wasze komentarze (1)

justyna
2014-10-20 17:13:00

Z GMC tic

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej