Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

MZDiK podsumowuje rok w drogownictwie i komunikacji miejskiej

Miasto, Samorząd, Polityka / 2021-01-05 08:39:00, aktualizacja: 2021-01-05 15:01:00

To był dość nietypowy rok. Pandemia nie przeszkodziła jednak w zrealizowaniu większości zaplanowanych inwestycji drogowych w Radomiu. Największą i najważniejszą była niewątpliwie przebudowa odcinków dróg krajowych nr 9 i 12. Istotne zmiany zaszły też w komunikacji miejskiej. Przede wszystkim na trasy wyjechały nowe autobusy elektryczne. MZDiK na swojej stronie podsumowało rok 2020. Publikujemy tekst w całości poniżej.

Odcinek alei Wojska Polskiego

"Każdy, kto przed przebudową jeździł aleją Wojska Polskiego, pamięta jeszcze zapewne, w jakim ona była stanie. Od chwili oddania obwodnicy do użytku w 1980 roku praktycznie nie było tam większych remontów. Dopiero po 40 latach eksploatacji nastąpiły poważne zmiany. Udało się to zrobić dzięki niemalże 90-milionowej dotacji z budżetu państwa. Przebudowane odcinki mają łącznie około 5,5 kilometra długości. Każda droga ma obecnie po dwie jezdnie. Trzeba do tego dodać między innymi łącznice z ulicą Lubelską, równoległe drogi dojazdowe do okolicznych posesji i inne odcinki, żeby doliczyć się w sumie około 15 kilometrów nowych jezdni! Poza tym drogowcy przebudowali wloty pobliskich ulic, wykonali ciągi dla rowerzystów i pieszych (łącznie około 10 kilometrów), a także zbudowali zatoki przystankowe, przy których są już nowe wiaty. Ustawili ponadto latarnie LED i urządzili przydrożną zieleń. Kluczowym elementem całego zadania były dwa nowe wiadukty nad linią kolejową nr 26. Powiększone zostało też przy tej okazji rondo Popiełuszki.

W kwietniu 2020 roku zakończyła się przebudowa około 600-metrowego odcinka ulicy Małęczyńskiej na Dzierzkowie. Jezdnia usprawniła dojazd do stojących przy niej domów, ale także do terenów przemysłowo-handlowo-usługowych. Zakres zadania obejmował przede wszystkim rozbiórkę starej drogi, wzmocnienie podłoża oraz wykonanie asfaltowej jezdni wraz z podbudową. Powstały tam także: nowa kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki i zjazdy do posesji, trawniki, miejsca parkingowe oraz oświetlenie LED. Wyznaczone zostały miejsca na przystanki autobusowe.

Dosyć dużą inwestycją, którą zrealizowaliśmy w minionym roku, była przebudowa ulicy Kierzkowskiej, przebiegającej przez Halinów i Kierzków. Dawniej była ona utwardzona destruktem. Nie było tam chodnika, lecz gruntowe pobocza. Teraz jest tam asfaltowa jezdnia wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami do wszystkich posesji. Drogę oświetlają nowe lampy LED. Roboty objęły całą długość ulicy, czyli ponad dwa kilometry. Przed szkołą u zbiegu Kierzkowskiej z łącznikiem biegnącym do ulicy Wolanowskiej jest tak zwane wyniesione skrzyżowanie - dla bezpieczeństwa uczniów.

W 2020 roku skończyły się dwie inwestycje czynowe, czyli współfinansowane przez zainteresowanych mieszkańców. Pierwszą z nich był fragment ulicy Karczemnego na osiedlu Akademickim razem z łącznikiem do ulicy Lutosławskiego. Nowa droga ma 300 metrów długości, od pięciu i pół do sześciu metrów szerokości, nawierzchnię z betonowej kostki, chodniki po obu stronach, kanalizację i oświetlenie. W tym rejonie jest teraz strefa ograniczonej prędkości Tempo 30. Drugą czynówką była ulica Radostowska na Młodzianowie. Pomiędzy ulicami Gajową a Działkową ma ona asfaltową jezdnię o szerokości sześciu metrów. Po jej obu stronach są chodniki z kostki. Takie same parametry otrzymał także fragment ulicy Działkowej od Wydmowej do Radostowskiej oraz łącznik ulic Wydmowej i Radostowskiej. Na dalszym odcinku - między ulicami Działkową a Godowską - ulica Radostowska jest ciągiem pieszo-jezdnym. Zakres inwestycji obejmował także wykonanie kanalizacji i oświetlenia ulicznego. Na wniosek mieszkańców powstały progi zwalniające.

Piesi oraz rowerzyści mają do dyspozycji nowe 640-metrowe połączenie ulic Garbarskiej i Podhalańskiej, stanowiące przedłużenie bulwaru na Zamłyniu w kierunku ulicy Maratońskiej. Na odcinku od ulicy Garbarskiej aż do połączenia z pętlą na pierwszym etapie bulwaru została wybudowana asfaltowa jezdnia wraz z chodnikiem. Dalej jest szeroki ciąg pieszo-jezdny. Na całej długości obowiązuje strefa zamieszkania. Droga może być wykorzystywana wyłącznie przez pojazdy służb miejskich bądź dojeżdżające do posesji. Postawiono tam lampy oświetleniowe, ławki i kosze na śmieci.

Na przejściu dla pieszych przez ulicę Czarnieckiego, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Folwarczną, pojawiły się światła wzbudzane przyciskiem przez przechodniów. Nowością w naszym mieście są listwy LED, umieszczone w chodnikach z obu stron przejścia. Świecą one na czerwono lub na zielono w zależności od tego, jakie światło jest w danej chwili na sygnalizatorach dla pieszych. Ma to chronić zarówno przechodniów z dysfunkcjami wzroku, jak i tych, którzy stają za blisko krawędzi jezdni lub przemieszczają się wpatrzeni w ekrany swoich smartfonów. Jest to rozwiązanie pilotażowe. Zakres inwestycji obejmował nie tylko montaż sygnalizacji świetlnej. Obok przejścia został wybudowany przejazd dla rowerzystów połączony z fragmentem nowej drogi rowerowej biegnącej do pętli autobusów komunikacji na Kapturze.

Skoro jesteśmy przy temacie sygnalizacji świetlnej i dróg dla rowerów, to warto też wspomnieć o nowym rozwiązaniu zastosowanym w Śródmieściu - na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Czachowskiego. Powstał tam przejazd rowerowy, przed którym zainstalowano pierwszą w Radomiu trzykomorową sygnalizację jedynie dla rowerzystów. Wybudowano przy tej okazji nowe połączenie rowerowe z sąsiednią ulicą Batorego. To projekt w ramach budżetu obywatelskiego.

Nowe drogi rowerowe wraz z przylegającymi do nich chodnikami wybudowaliśmy w 2020 roku obok fragmentów ulic Jana Pawła II na Ustroniu (od ronda Dmowskiego do przedszkola) i Brata Alberta na Prędocinku (od wjazdu na teren szkoły gastronomicznej do pętli końcowej autobusów miejskich). Na przecięciach tych tras z jezdniami poprzecznymi pojawiły się wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów. Łączna długość obu nowych szlaków to około 1,2 kilometra. Zostały one wykonane w ramach projektu multimodalnego, współfinansowanego ze środków unijnych. Dzięki budżetowi obywatelskiemu powstały natomiast nowa droga dla rowerów i chodnik obok ulicy Aleksandrowicza (od ronda Powstańców Warszawy do pętli końcowej autobusów na Józefowie, z wlotem naprzeciwko ulicy Pawlaka), jak również nowe przejście dla pieszych przez ulicę Paderewskiego na Gołębiowie II (w pobliżu bloków nr 9, 18 i 20).

Nowe oświetlenie pojawiło się przy ulicach Kostki-Napierskiego na Zamłyniu i Olimpijskiej na Halinowie, a także obok sięgaczy ulic Banacha na Janiszpolu i Błędowskiej na Wólce Klwateckiej. Wymieniliśmy poza tym latarnie przy ulicy 25 Czerwca (od Sienkiewicza do ronda Mikołajczyka, przy okazji prac prowadzonych przez Wodociągi Miejskie) oraz przy alei Grzecznarowskiego (od tunelu pod torami kolejowymi do ronda Dmowskiego). Nowe latarnie były montowane w ramach praktycznie wszystkich większych inwestycji drogowych w naszym mieście, o czym wspominaliśmy powyżej.

W trakcie realizacji jest budowa drugiego etapu trasy N-S między ulicami Czarnoleską a Żakowicką, rozbudowa ulicy Szydłowieckiej (na całej długości) oraz fragmentów ulic Bema, Jasińskiego i Sowińskiego na osiedlu XV-lecia. Trwają także prace przy budowie nowej drogi omijającej wydłużony pas startowy lotniska na Sadkowie (połączenie końcówki ulicy Lubelskiej z Kiedrzynem) oraz dwóch ulic na Wincentowie (między Witosa a Rataja), które umożliwią niebawem powiększenie strefy przemysłowej istniejącej na Wólce Klwateckiej. Wszystkie te zadania zakończą się w 2021 roku.

W komunikacji miejskiej w Radomiu najważniejszym wydarzeniem 2020 roku było rozpoczęcie eksploatacji dziesięciu fabrycznie nowych autobusów elektrycznych. To jest całkiem nowy rozdział w historii naszego lokalnego transportu. Pojazdy są zasilane baterią litowo-jonowo-tytanową (moc 115 kWh), wyposażone w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, mają też kasowniki nie z przyciskami, lecz z ekranem dotykowym. Pierwszy kasownik od strony kabiny kierowcy został przystosowany do korzystania z kart płatniczych. W autobusach jest poza tym monitoring i gniazda USB. Diodowe wyświetlacze zewnętrzne świecą na biało, co zapewnia ich znacznie lepszą czytelność. Infrastruktura towarzysząca to 10 ładowarek w zajezdni Żakowice oraz dwie pantografowe na pętlach na Południu i Gołębiowie I.

Autobusy elektryczne miasto kupiło dla MPK Radom w ramach wspomnianego już wcześniej projektu multimodalnego (przetarg został ogłoszony przez nas). To jednak nie koniec ubiegłorocznych nowości, bowiem dzięki temu projektowi obok przystanków stanęło 10 nowych biletomatów (łącznie z poprzednimi mamy ich teraz 19) oraz 20 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (dawniej było ich 48, obecnie jest w sumie 68 wyświetlaczy). Zakupiliśmy też 15 podświetlanych wiat przystankowych z gablotami, w których są między innymi rozkłady oraz mapy sieci komunikacji.

Epidemia koronawirusa spowodowała ograniczenia w komunikacji miejskiej. Zostały wyznaczone strefy wydzielone z przodu każdego autobusu, w pojazdach może przebywać znacznie mniej pasażerów niż normalnie, zaś kierowcy nie sprzedają już biletów. Wprowadzenie nauki i pracy zdalnej spowodowało spadek frekwencji, a co za tym idzie - także wpływów z biletów. W odróżnieniu od wielu innych polskich miast, w Radomiu nie spowodowało to podwyżek stawek opłat za przejazdy ani drastycznych cięć liczby kursów autobusów (wprowadzane korekty były głównie tymczasowe).

Od kwietnia autobusy linii 22, uruchomionej w porozumieniu z gminą Jedlnia-Letnisko, jeżdżą na terenie Radomia do pętli końcowej na Obozisku (trasa została tam przedłużona od Gołębiowa I przez Śródmieście). W czerwcu korekcie uległa także trasa linii 14. Na Dzierzkowie kursuje ona teraz przez ulice Małęczyńską i Wrocławską do Chorzowskiej, zapewniając lepszą obsługę przyległych terenów przemysłowo-handlowo-usługowych. Z kolei od grudnia linia nocna N3 pozostała już na stałe na dotychczasowej trasie objazdowej - przez Sienkiewicza, Mickiewicza i Traugutta. Linia 6 ma na swojej trasie parę nowych przystanków Milejowice / Leśna. Powstały one przy okazji przebudowy drogi nr 740 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W minionym roku na trasy wyjechały poza tym dwie linie specjalne: E (podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu) oraz W (w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Pierwszy raz w historii nie było za to żadnych dodatkowych linii do cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych, ponieważ - jak wszyscy pamiętają - kiedy zmiany były już przygotowane, rząd podjął decyzję o zamknięciu nekropolii."

Zdjęcia wybranych inwestycji i remontów - TUTAJ.

autor: dm, MZDiK

Wasze komentarze (20)

PiS nas okrada !!!
2021-01-12 11:39:00

W czasie pandemii minister zdrowia przekazuje fundacji Rydzyka 420 000 zł. Ludzie umierają a oni tylko KASA KASA DOJNA ZMIANA!!!

Lucjan .
2021-01-11 17:30:00

POszoł won.

Do Ścibora jedynego komentującego z PiS
2021-01-09 19:21:00

Radom dziękuje PiS czyli już na nich nie głosuje.

RADOM to PIS.
2021-01-07 16:08:00

Radom dziękuje PIS.

0
2021-01-07 13:56:00

Czy pan Frysztak był już szczepiony jak inni z jego partii na Józefowie?

JANDA z PO.
2021-01-06 11:58:00

MOJE ŻYCIE JEST WAŻNIEJSZE NIŻ twoje.

JANDA z PO.
2021-01-06 11:57:00

MOJE ŻYCIE JEST WAŻMIEJSZE NIŻ moje.

Lucjan .
2021-01-06 11:55:00

Radosław.Oddaj 70 milionów

PiS kupił 14 tys. szczepionek dla aparatczyków
2021-01-06 10:13:00

Dzwońcie do PiS o szczepionki bo kupili dla swoich, nie dla wyborców - ŻENADA

PiS już dziękujemy
2021-01-06 08:30:00

Gdzie obiecane respiratory. Szumowski oddaj 70 mln zł.

Lucjan .
2021-01-05 20:02:00

Chcesz szczepionkę.Zadzwoń do Jandy (PO).

Lucjan .
2021-01-05 20:00:00

Chcesz szczepionkę.Zadzwoń do Jandy (PO).

WŁADYSŁAWa MAŁYSAą.
2021-01-05 15:11:00

PO nas okrada.POlaczkom-robaczkom wyPOrowało 70 milionów.

PiS nas okrada !!!
2021-01-05 14:34:00

8 nowych podatków oraz 11 podniesionych, oto bilans rządów PiS.

Mateusz Morawiecki
2021-01-05 14:34:00

Komentarz zablokowany.

do Ścibora pod różnymi nazwami
2021-01-05 14:32:00

Nie podniecaj się, wiesz, że ci to szkodzi.....

RADOM to PIS.
2021-01-05 13:38:00

Do 12:49 Tęczowa LUCJANno vel ZAKUTY ŁBIE od RYCERZA.A z czego cię PIS okrada goło.upcu.TY nie jesteś chora.TY jesteś PO-laczek-robaczek.

RADOM to PIS.
2021-01-05 12:19:00

Janda zmieniła nazwisko na JANDA-PALMA.

Adam
2021-01-05 12:07:00

Super, super. TIRy pomimo otwarcie Alei WP mniej ALE nadal gnają przez miasto. Brak reakcji brak konsekwencji. MZDiK . Ktoś nad tym panuje ? w ogóle ?

Lucjan .
2021-01-05 11:14:00

A na Ustroniu też jest kładka Radka.Tyle że 10 razy gorsza i 10 razy droższa.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej