Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Radni powiatu za podziałem woj. mazowieckiego

Z regionu / 2020-09-22 09:07:00

Podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek (21 września) Rada Powiatu w Radomiu przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie podziału województwa mazowieckiego. Poprzedziła je momentami gorąca dyskusja radnych. Przychylono się również do wniosku o nadanie imienia Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej nowemu szpitalowi w Pionkach. W tej ostatniej kwestii uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po otwarciu sesji przez Krzysztofa Murawskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu złożył starosta Waldemar Trelka. Następnie rozpoczęło się głosowanie nad jednym z pierwszych punktów, jakim był wniosek dyrektor szpitala w Pionkach o nadanie tej placówce imienia Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej.

Szpital w Pionkach z imieniem Pary Prezydenckiej

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, „w 2020 przypada 10-ta rocznica katastrofy lotniczej, w której zginęła Para Prezydencka. Również w tym samym roku rozpoczęła się budowa nowego pawilonu zabiegowego, będącego pierwszym etapem rozbudowy obecnie działającego szpitala. Funkcjonowanie tego szpitala pod ww. nazwą będzie godnym uhonorowaniem pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy byli zasłużonymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i godnie reprezentowali nasz kraj na arenie międzynarodowej”.

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby uchwałę przyjąć przez aklamację, czyli z pełnym poparciem wszystkich radnych, co też nastąpiło. Za jednomyślne przyjęcie uchwały podziękował radnym poseł Marek Suski, który był gościem sesji samorządu powiatowego.

- To bardzo ważny dzień w historii naszej ziemi, ponieważ czcimy w ten sposób pamięć pana prezydenta i jego małżonki, jak również wielu innych nieodżałowanych osób, a ta śmierć do dziś pozostaje nie do końca wyjaśniona. Pan Lech Kaczyński był wśród osób, które kierowały Związkiem Zawodowym „Solidarność”, był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, całkowicie reformując działalność tej instytucji, był też prezydentem Warszawy, który zmienił oblicze tego miasta. Był wreszcie pierwszym niekomunistycznym prezydentem Polski, który godnie reprezentował nasz kraj na świecie – mówił poseł Marek Suski. - Jego małżonka Maria była jego wsparciem, razem szli przez życie i razem niestety zginęli. Przypomnę, że w Radomiu stanął pierwszy pomnik Pary Prezydenckiej, a dziś Powiat Radomski stawia żywy pomnik w postaci szpitala, tak potrzebnego mieszkańcom regionu – dodał lider PiS w regionie.

- Na ten szpital mieszkańcy Pionek czekali bardzo długo. Stare budynki szpitalne nie spełniają standardów na miarę XXI wieku, dlatego jeszcze w ubiegłym roku podjęliśmy odważną decyzję o budowie nowoczesnego szpitala. Cała inwestycja ma kosztować 55 milionów złotych, ale mam nadzieję, że dzięki wsparciu rządowemu, budowa będzie kontynuowana i przyczyni się do poprawy warunków opieki zdrowotnej mieszkańców Pionek i całego powiatu – podsumował przewodniczący Murawski.

Podział Mazowsza szansą dla regionu

Następnie głosowano nad stanowiskiem Rady Powiatu w Radomiu w sprawie zajęcia stanowiska, wyrażającego aprobatę dla planowanego podziału województwa mazowieckiego. Wnioskodawcą uchwały był Zarząd Powiatu i starosta radomski Waldemar Trelka. W obszernym uzasadnieniu, które odczytała radna Agnieszka Pasek, przewodnicząca Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wskazano na szereg niekorzystnych dla powiatu oraz całego regionu zjawisk i rosnących dysproporcji nie tylko w podziale funduszy unijnych.

W dyskusji nad uchwałą głos zabrał poseł Marek Suski. - To uzasadnienie jest tak naprawdę oskarżeniem wobec władz samorządu województwa mazowieckiego, które wbrew intencjom Unii Europejskiej w sprawie wyrównywania dysproporcji cywilizacyjnych, tak dzieliły te pieniądze, że różnice pomiędzy Warszawą a regionem radomskim jeszcze bardziej się pogłębiły. Zyskał na tym jedynie Płock, a nie jest tajemnicą, że z tego miasta pochodzi pan marszałek Adam Struzik. Kiedy słyszymy ataki na propozycję podziału Mazowsza, inspirowane głównie przez pana marszałka, widzimy, że dzieje się tak, ponieważ po ewentualnym podziale przestałby on pełnić swoją funkcję. Pan marszałek namawia samorządowców do uchwalania stanowisk przeciwko podziałowi, ale dla wielu regionów brak podziału województwa jest skrajnie niekorzystny – argumentował poseł Suski. - Likwidując województwo zapewniano nas, że będą programy pomocowe, rekompensaty i etaty, a dziś widać, że o naszej ziemi po prostu zapomniano. Sprowadzenie do Radomia siedziby władz administracyjnych wiązałoby się z wieloma miejscami pracy, ale również wzmocnieniem delegatur i administracji zespolonej w innych miastach, co rzeczywiście byłoby to bardzo korzystne dla sprawiedliwego podziału środków. Nowemu województwu nie groziłoby bankructwo, ale rozwój, również na bazie dużego lotniska cywilnego, jakie powstaje w Radomiu. Oczkiem w głowie rządzących jest Warszawa, a nasz region z ich punktu widzenia pozostaje peryferiami. Bardzo proszę państwa radnych o poparcie tego stanowiska, niezależnie od poglądów politycznych czy barw partyjnych. Jeśli tego rodzaju stanowiska będą trafiać do władz centralnych, mogłoby to stać się kolejnym argumentem za szybszym podziałem Mazowsza i jego rozwojem – mówił między innymi poseł Suski.

Faktyczna degradacja Radomia i regionu

Następnie głos w dyskusji zabrali radni. Marek Janeczek przypomniał o degradacji Pionek, miasta, którym w przeszłości zarządzał jako burmistrz.

- Gdy byliśmy województwem, cieszyliśmy się każdą złotówką. Potem otrzymywaliśmy już o wiele mniej środków niż nasze realne potrzeby. Olbrzymie wsparcie ze środków europejskich z programu Polska Wschodnia trafiało chociażby do Skarżyska – Kamiennej, miasta wówczas porównywalnego z Pionkami, chociażby pod względem bezrobocia. Niestety, tam, gdzie była stolica województwa, tam trafiały o wiele większe środki niż do Radomia, którego pozycja przez całe lata była degradowana. Warszawa to dziś bardzo bogate miasto, które ma olbrzymie zasoby instytucjonalne i kadrowe. Uważam, że powołanie nowego województwa dałoby nam szansę na szybszy i sprawiedliwy rozwój regionu. Popieram to stanowisko w imieniu Forum Samorządowego – powiedział radny Janeczek.

- Jestem samorządowcem od 1994 roku i pamiętam bolesną utratę statusu miasta wojewódzkiego przez Radom. Spowodowało to ogromną zapaść całego regionu, liczącego ponad 660 tysięcy mieszkańców. Nowe województwo bez Warszawy i sąsiednich powiatów liczyłoby 1,9 miliona mieszkańców, dlatego sądzę, że spokojnie utrzyma się i jeszcze będzie się rozwijać. Dziś młodzi ludzie w regionie zarabiają o wiele mniej niż w stolicy, dlatego obserwujemy stały odpływ kadr z regionu. Powinniśmy zrobić wszystko, aby Radom stał się znów stolicą i wierzę, że tak się stanie. Dlatego zwracam się do państwa radnych, abyśmy poparli to stanowisko i zawalczyli o nasz region, którego trzonem jest nasz powiat, liczący ponad 150 tysięcy mieszkańców – zauważył przewodniczący Krzysztof Murawski.

Radny Osiński: Radom nic nie zyska

- Nie zgadzam się z argumentacją pana ministra i pana starosty. Kiedy Warszawa dochodziła do 75 procent PKB dochodu brutto na mieszkańca, rozpoczęto rozmowy w Unii Europejskiej w sprawie statystycznego podziału Mazowsza. Pieniądze dla pozostałych regionów są jednak w jednej puli, dlatego zarząd województwa kieruje te środki sprawiedliwie do gmin i powiatów. Kto zatem kłamie? Nie pamiętacie panowie, ile dostaliśmy od marszałka chociażby na budowę ścieżek rowerowych w stronę Domaniowa. Podział nie powinien być wprowadzany w środku kadencji, tylko poczekać do nowych wyborów w 2023 roku, ale Zjednoczona Prawica dąży za wszelką cenę do przejęcia pieniędzy unijnych w województwie. Rozmawiałem z panem marszałkiem Struzikiem w ubiegły poniedziałek i powiedział mi, że Radom nie skorzysta na odzyskaniu statusu stolicy województwa. Warszawa dostanie swoje środki i nie będzie możliwości przesunięcia ich dla reszty województwa. Będziecie dzielić pieniądze politycznie, a środki dostaną te gminy, gdzie rządzi PiS – mówił radny Tadeusz Osiński.

Do słów radnego odniósł się przewodniczący Krzysztof Murawski, który przypomniał, że środki na przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymują również te gminy, gdzie władzę sprawują samorządowcy z wielu opcji politycznych, a na samych inwestycjach drogowych korzystają wszyscy mieszkańcy.

Starosta o wsparciu od marszałka

- Ostatnio otrzymałem list od pana marszałka, w którym zachęcał nas do konsultacji w sprawie podziału Mazowsza. Mamy zatem prawo i obowiązek zajmować się tym tematem jako radni, właśnie w ramach konsultacji społecznych. Rozmawiamy czysto merytorycznie, a nie emocjonalnie. Ile środków dostaliśmy od pana marszałka w tej kadencji? Praktycznie nic. Owszem, w przeszłości było ich więcej, ale per saldo jako południowe Mazowsze zainkasowaliśmy o wiele mniej niż inne regiony. W ubiegłym roku otrzymaliśmy chociażby 8 procent dofinansowania do budowy jednej z dróg, w tym roku pan marszałek ponowił taką propozycję, za co serdecznie dziękujemy. Przy okazji budowy nowego boiska przy liceum w Iłży napisaliśmy wnioski wszędzie, gdzie tylko się dało. Ministerstwo Sportu poinformowało, że otrzymamy 50 procent dofinansowania, czyli około 600 tysięcy złotych wraz z możliwością aplikowania o środki do innych funduszy. Natomiast pan marszałek zaproponował nam 70 tysięcy, ale pod warunkiem, że inwestycja będzie finansowana tylko i wyłącznie ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Wybór jest zatem prosty. Doceniamy innowacje, niskoemisyjny transport i loty w Kosmos, które realizuje bogata Warszawa, ale w naszych gminach brakuje kanalizacji, że o drogach nie wspomnę. To właśnie dlatego wraz z podziałem walczymy o nowy Regionalny Program Operacyjny dla nowego województwa – mówił starosta Waldemar Trelka, podkreślając, że w powiecie radomskim jest absolutnie zrównoważony rozwój w zakresie dróg, szpitali i szkół.

Apel radnego i przyjęcie stanowiska

- Czas sobie uświadomić, że nie jesteśmy z PiS, PO czy PSL, tylko z tej ziemi, dlatego nie warto wprowadzać do tego polityki. Myślę, że jako Rada nie mamy kompetencji do wprowadzenia takiej uchwały. My się pokłócimy, a sprawy i tak będą toczyć się swoim rytmem, zaś decyzje będą podejmowane gdzie indziej. Ja nie wezmę udziału w głosowaniu, które prowadzi do kłótni, chciałbym tylko przypomnieć, że ten cały ZSL, a potem PSL był zawsze przeciwny bratobójczym walkom – powiedział z kolei radny Marian Wikło, apelując o zakończenie dyskusji.

Ostatecznie, w głosowaniu uchwała w sprawie podziału Mazowsza została przyjęta większością głosów. Za przyjęciem takiego stanowiska było 18 radnych z Prawa i Sprawiedliwości, wstrzymały się 2 osoby (Małgorzata Klocek z PSL oraz Ireneusz Kumięga z Forum Samorządowego). Przeciwko były 4 osoby z klubu PSL: Adam Siczek, Tadeusz Osiński, Marek Jarosz i Adam Gibała. Zgodnie z zapowiedzią nie zagłosował radny Marian Wikło.

Uchwalone stanowisko w tej sprawie zostanie teraz przedstawione najważniejszym osobom w państwie, czyli prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi Rady Ministrów oraz marszałkom Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Treść stanowiska otrzymają również posłowie i senatorowie z obecnego województwa mazowieckiego, jak również wojewoda mazowiecki i samorząd województwa mazowieckiego oraz samorządy powiatowe i gminne z obecnego województwa.

O drogach, szkołach i finansach

Po 15-minutowej przerwie radni głosowali nad kolejnymi punktami programu wrześniowej sesji. Wśród nich były między innymi uchwały o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Bujak – Dzierzkówek, zmiany zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Radomski. Procedowano również dwie skargi, złożone na poprzednie kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczące realizacji wniosku z Tarczy Antykryzysowej oraz przyznania bonu na zasiedlenie w indywidualnej sprawie. Obie skargi zostały odrzucone jako niezasadne jeszcze podczas posiedzeń komisji. Rada Powiatu zapoznała się też ze sprawozdaniem z realizacji budżetu powiatu radomskiego za okres pierwszego półrocza 2020 roku oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w tym czasie. Dokonano również niezbędnych zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

autor: dm, radompowiat.pl

Wasze komentarze (6)

Województwo radomskie.
2020-09-26 17:22:00

Struzikowi już nie wystarcza limuzyna.Teraz chce latać samolocikiem z WALCawki do Płocka i spowrotem.

0
2020-09-22 13:58:00

Płock doi Orlen od ... zawsze.Zero Płocka,w województwie radomskim.Okradali Radom dwadzieścia lat.A wcześniej kielczykowo.MAMY DOŚĆ struzika (księcia mazowsza).

Województwo radomskie.
2020-09-22 13:31:00

Czy struzik już siedzi,za jego prywatne ,,lotnisko,, w Modlinie? Które już zbankrutowało.Teraz pakuje mazowieckie (radomskie) pieniądze,w swój prywatny,aeroklub w Płocku.MAMY DOŚĆ POtologi i sprzedawczyków na Mazowszu.

Radom to PiSS
2020-09-22 10:40:00

Czyli mniej niż zero

Radom to PiSS
2020-09-22 10:38:00

Wszystkie drogi powiatowe i wojewódzkie nazwać Kaczyńskimi. Niech prezes weźmie sobie je na utrzymanie

RADOM to PIS.
2020-09-22 10:10:00

Jakim trzeba być ZEREM,żeby w Pionkach czy Radomiu,być przeciwko województwu radomskiemu.Totalne DNO.Szkoda nawet,o takich pisać.Brawo Pionki.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej