Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim

Z regionu / 2020-01-05 12:01:00

Spadek liczby osób nieaktywnych na rynku pracy (biernych zawodowo) oraz wzrost wskaźnika zatrudnienia w stosunku do II kw. 2019 r. miały pozytywny wpływ na stan gospodarki. Zaobserwowano również zmniejszenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi. Sytuacja na rynku pracy nie uległa pogorszeniu pomimo wzrostu liczby osób bezrobotnych.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej

W III kwartale 2019 r. wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat i więcej 58,7% stanowili pracujący, 1,6% – bezrobotni, a 39,7% – bierni zawodowo. Oznacza to, że mniej niż połowa ludności w wieku 15 lat i więcej (41,3%) nie wykonywała pracy. W miastach i na wsi struktura ta wyglądała podobnie. Widać natomiast wyraźne różnice w strukturze mężczyzn i kobiet. Bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych) pozostawało 33,2% mężczyzn i 48,6% kobiet.

W porównaniu z II kwartałem 2019 r. liczba aktywnych zawodowo, pracujących i bezrobotnych zwiększyła się odpowiednio: o 1,0%, 0,9% i 2,9%. Nastąpił spadek biernych zawodowo (o 1,3%). Zaobserwowano zmniejszenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi. W III kwartale 2019 r. na 1000 pracujących przypadało 705 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, podczas gdy w II kwartale 2019 r. – 719.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 60,3% i zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,5 p. proc. Odnotowano wzrost poziomu aktywności zawodowej zarówno w populacji mężczyzn (o 0,8 p. proc.), jak i kobiet (o 0,4 p. proc.). Wskaźnik ten zwiększył się również w miastach (o 1,1 p. proc.), natomiast na wsi zmniejszył się (o 0,5 p. proc.).

Najwyższą wartość współczynnika pod względem wieku odnotowano w grupie 35–44 lata, który wyniósł 89,4%, a najniższą wśród osób w wieku 55 lat i więcej – 29,6%. Dla osób w wieku produkcyjnym współczynnik ten wyniósł 81,6%.

Pracujący

W III kwartale 2019 r. w województwie mazowieckim populacja pracujących liczyła 2549 tys. osób, a wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 58,7%.

W porównaniu z II kwartałem 2019 r. liczba pracujących zwiększyła się o 0,9%. Wzrost nastąpił wśród mężczyzn (o 1,7%), natomiast w populacji kobiet nie zmienił się. Liczba pracujących zwiększyła się wśród mieszkańców miast (o 1,9%), a wśród mieszkańców wsi nastąpił spadek (o 0,9%).

W III kwartale 2019 r. najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 35–44 lata (87,4%), a najniższy wśród osób w wieku 55 lat i więcej (29,3%).

Największy wzrost wskaźnika zatrudnienia odnotowano wśród osób w wieku 55 lat i więcej (o 1,1 p. proc.), a spadek wśród osób w wieku 25–34 lata (o 1,0 p. proc.).

Dla osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 79,3% (wzrost o 0,5 p. proc. w porównaniu z II kwartałem 2019 r.).

Wśród pracujących według poziomu wykształcenia największy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym – 80,1%, a najmniejszy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 16,5%.

Największy wzrost wskaźnika zatrudnienia wystąpił wśród zbiorowości osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 2,1 p. proc.), a największy spadek wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (1,1 p. proc.).

W III kwartale 2019 r. w charakterze pracowników najemnych pracowało 1967 tys. osób (tj. 77,2% ogółu pracujących), a ich liczba zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2019 r. (o 1,3%). Spadek wystąpił wśród pracodawców i pracujących na własny rachunek (z 525 tys. do 519 tys.), a wśród pomagających członków rodzin wzrost (z 60 tys. do 64 tys.).

Zdecydowana większość pracujących zasilała sektor prywatny (75,6% ogółu pracujących). Spośród nich większość (58,2%) stanowili mężczyźni. Odmiennie przedstawiała się sytuacja wśród pracowników najemnych w sektorze publicznym, w którym wśród 622 tys. pracujących przeważały kobiety (60,1%). Na czas nieokreślony pracowało 79,6% pracowników najemnych, o 2,0 p. proc. więcej niż w II kwartale 2019 r.

Bezrobotni

W III kwartale 2019 r. zbiorowość bezrobotnych w województwie mazowieckim liczyła 71 tys. osób i zwiększyła się o 2,9% w stosunku do II kwartału 2019 r.

W stosunku do poprzedniego kwartału zwiększyła się liczba bezrobotnych kobiet (o 32,0%), a mężczyzn zmniejszyła się (o 13,6%). Wśród mieszkańców wsi i miast nastąpił wzrost (odpowiednio o 3,3% i o 2,6%).

Stopa bezrobocia ogółem w województwie wyniosła 2,7% i nie zmieniła się w porównaniu z II kwartałem 2019 r. W miastach ukształtowała się na poziomie 2,3%, tj. o 1,1 p. proc. niższym niż na wsi. Dla osób w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia osiągnęła poziom 2,8%.

W porównaniu z II kwartałem 2019 r. stopa bezrobocia zwiększyła się wśród kobiet (o 0,6 p. proc.), a wśród mężczyzn zmniejszyła się (o 0,5 p. proc.). Wzrost stopy bezrobocia nastąpił na wsi (o 0,1 p. proc.), a w miastach nie odnotowano zmian.

Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób z wykształceniem wyższym (1,6%), a najwyższa wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (9,3%).

Największy spadek odnotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 0,8 p. proc.), a największy wzrost wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 0,2 p. proc.).

Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób w wieku 55 lat i więcej (1,3%), a najwyższa wśród osób w wieku 15–24 lata (12,8%).

Największy spadek stopy bezrobocia nastąpił wśród osób w wieku 55 lat i więcej (o 0,6 p. proc.), a największy wzrost w grupie osób 15–24 lata (o 1,7 p. proc.).

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł 8,0 miesięcy. Kobiety i mieszkańcy wsi poszukiwali pracy krócej niż mężczyźni i mieszkańcy miast. Kobiety poszukiwały pracy przeciętnie przez 7,4 miesiąca (o 1,1 miesiąca krócej niż mężczyźni), a mieszkańcy wsi przez 5,9 miesiąca (o 4,6 miesiąca krócej niż mieszkańcy miast).

Zbiorowość osób długotrwale poszukujących pracy (13 miesięcy i więcej) liczyła 7,0 tys., co stanowiło 9,9% ogółu bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie częściej występowało wśród mężczyzn niż kobiet (10,5% wobec 6,1%) oraz częściej wśród mieszkańców miast niż wsi (15,0% wobec 3,2%).

Bierni zawodowo

W III kwartale 2019 r. w województwie mazowieckim 1725 tys. osób pozostawało biernymi zawodowo, co stanowiło 39,7% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (na wsi – 41,9%, w miastach – 38,5%). Nadal w zbiorowości tej przeważały kobiety – 62,9%. Wśród biernych zawodowo, podobnie jak w poprzednich okresach, dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 30,8%. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 32,7% ogółu biernych zawodowo.

W stosunku do II kwartału 2019 r. zbiorowość biernych zawodowo zmalała o 1,3% (w populacji kobiet o 0,6%, a w populacji mężczyzn o 2,4%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odnotowano spadek liczby osób biernych zawodowo wśród mieszkańców miast (o 2,7%), a wśród mieszkańców wsi wzrost (o 1,1%).

Spośród ogółu biernych zawodowo 58,2% stanowiły osoby, które nie podejmowały pracy z powodu przebywania na emeryturze. Kolejnymi przyczynami bierności zawodowej były: nauka i uzupełnianie kwalifikacji – 17,2%, choroba lub niesprawność – 10,1%, powody osobiste lub rodzinne – 4,4%. Populacja osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy liczyła 24 tys., tj. 1,4% ogółu biernych zawodowo.

autor: dm

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej