Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Sesja Rady Miejskiej. W nowym miejscu. Co z RCS? [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2019-11-25 09:00:00, aktualizacja: 2019-11-25 18:40:00

Za nami XXXI sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Radni obradowali już w nowym miejscu, tj. w budynku zrewitalizowanego Ratusza przy ul. Rynek 1. Znów nie podjęto decyzji ws. podwyżki za wywóz śmieci.

Sala obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles-Krauz

09:00 Porządek dzisiejszych obrad znaleźć można tutaj.

09:00 Po ponad 60 latach przerwy Ratusz znów będzie miejscem obrad Rady Miejskiej. Pierwsza sesja w gruntownie wyremontowanym, zabytkowym budynku, za chwilę się rozpocznie.

Sala obrad została wyposażona w zupełnie nowe, przygotowane na wymiar meble. Jest też zamontowany nowy system głosowania oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie transmisji z przebiegu obrad.

Nowa sala będzie nosiła imię Marii Kelles-Krauz, pierwszej kobiety w Polsce, która została wybrana na Prezesa Rady Miejskiej w Radomiu. Tę funkcję sprawowała od 1919 do 1926 roku.

09:00 Najpierw jednak będzie miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Sali Obrad Rady Miejskiej im. Marii Kelles-Krauz.

09:14 Trwa część oficjalna i przemówienia zaproszonych gości.

09:20 15 minut przerwy na szkolenie radnych, z uwagi na nowy sprzęt w sali obrad.

09:40 Nasza relacja z uroczystego otwarcia i poświęcenia sali obrad Rady Miejskiej im. Marii Kelles-Krauz - TUTAJ.

09:46 Obrady zostały wznowione, ale dopiero teraz radni przechodzą szkolenie, natomiast tak wygląda miejsce dziennikarzy, a raczej nasz widok w nowej sali obrad:

09:55 Ciągle trwa szkolenie, radni uczą się, jak prawidłowo głosować i ogółem obsługiwać urządzenia, które są na pulpitach przed nimi :)

10:05 Przewodnicząca Bogusz oficjalnie otworzyła obrady.

10:09 Radni głosują ws. przyjęcia protokołów z kilku poprzednich sesji.

10:14 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

10:22 - Sytuacja jest złożona, bo z jednej strony ciągle spadające bezrobocie: w październiku zmniejszyło się o 242 osoby. Na koniec października w mieście było 9 899 osób bezrobotnych (stopa bezrobocia - 11%), natomiast w powiecie - 8 541 osób (stopa 16,2%). Razem jest to więc 18 440 osób bezrobotnych, ale druga strona jest właśnie taka, że oferty pracy są, ale nie ma chętnych do tej pracy właśnie... - mówił m.in. dyrektor PUP, Józef Bakuła.

10:37 Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S.

10:41 Na mównicy dyrektor MZDIK, Piotr Wójcik. Jest prezentacja. Radnym przekazywana jest informacja dot. obecnej sytuacji ws. w/w inwestycji.

10:49 O Radomskim Centrum Sportu mówił dyrektor kancelarii prezydenta, Mateusz Tyczyński: - MOSiR w poprzednim tygodniu wysłał do firmy, która wygrała przetarg, zaproszenie do podpisania umowy. Termin został wyznaczony na jutro, na godzinę 10:30. Wówczas będziemy znali dalsze szczegóły. We wtorek będzie więc się decydowało, czy ta inwestycja ruszy. W tej chwili nie ma odpowiedzi od firmy.

10:51 Dariusz Wójcik: Z wiarygodnych źródeł, dowiedzieliśmy się, że firma, która wygrała przetarg na dokończenie budowy RCS, prawdopodobnie tej umowy nie podpisze. Ta informacja jest na rynku od 2 tygodni. Czy prezydent ma taką wiedzę? Co się stanie, jeśli umowa nie zostanie podpisana? Co dalej?

10:53 Kolejne pytania od radnych dotyczą tego, co dalej, jeśli firma nie stawi się na jutrzejszym podpisaniu umowy. Czy wyznaczony zostanie kolejny termin czy wybrana może zostać oferta kolejnej firmy z przetargu?

11:02 Sesję można oglądać na żywo w internecie - TUTAJ.

11:04 Łukasz Podlewski: W sprawie RCS-u, chyba już wszystko zostało powiedziane, więc ja zapytam, kiedy zostanie ogłoszony nowy przetarg?

11:13 Mateusz Tyczyński odpowiada ws. RCS-u: Nie mieliśmy sygnałów, że umowa nie zostanie podpisana. Nie zajmujemy się plotkami. Tylko dokumenty i twarde procedury. MOSiR wezwał wykonawce do podpisania umowy. Jeśli umowa nie zostanie podpisana, są dwie możliwości: komisja przetargowa sprawdza kolejną ofertę, która jest o 15 mln zł droższa, ew. unieważnia postępowanie i rozpisuje nowy przetarg. Dziś jednak nie daje to gwarancji na tańsze i sprawniejsze rozwiązanie. Sprawdziliśmy formalnie, jest możliwe do zrealizowania, aby podzielić tę inwestycję na etapy, choć nie jesteśmy entuzjastami takiego rozwiązania, aczkolwiek jest to dopuszczalne. Elementy są zabezpieczone przed zimą.

11:13 Według niektórych radnych, odwołanie firmy do KIO, która później to odwołanie wycofała, nie było przypadkowe, bowiem firma, która wygrała przetarg, mogła przez to odzyskać wcześniej wpłacone wadium...

11:14 Interpelacje i zapytania radnych. Od ostatniej sesji "rekordzistą" jest Marcin Kaca, który złożył aż 38 interpelacji.

11:18 Czas na rozpatrzenie projektów uchwał.

11:20 40 minut przerwy. Radni przejdą do rewitalizowanej Kamienicy Deskurów, aby zobaczyć postępy prac, ponieważ dziś, podczas obrad, będzie dyskusja w tej sprawie. Ponadto przewodniczący Wójcik zgłosił autopoprawkę do budżetu miasta, aby wprowadzić tam pieniądze na węgiel i podwyżki dla pracowników.

12:15 Obrady zostały wznowione...

12:15 Zaczynamy od projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

12:25 Projekt uchwały ciągle przedstawia skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka.

12:30 Złożono też autopoprawkę, m.in. w sprawie, o której wcześniej mówił przewodniczący Wójcik.

12:44 Ogółem, więcej o tym projekcie uchwały, wszystkie zmiany, przesunięcia - tutaj.

12:47 Podwyżki, o których wcześniej pisaliśmy, dotyczą MOPS-u. Jest to poprawka złożona przez klub PiS.

13:01 Podczas odpowiedzi, ciekawą kwestię poruszył wiceprezydent Zawodnik ws. programu Life, a konkretniej zbiornika wodnego na radomskich Borkach. - Mamy już pozwolenie wodnoprawne, niedługo uzyskamy pozwolenie na budowę. Szacujemy, że do końca lutego przyszłego roku zakończymy procedurę zamówień publicznych i już w marcu 2020 roku wejdziemy na plac budowy - usłyszeliśmy.

13:06 Z kolei Eugeniusz Kaczmarek z Wydziału Inwestycji UM, poinformował, że planowany termin zakończenia rewitalizacji Kamienicy Deskurów, to pierwsze półrocze 2020 roku.

13:15 Projekt uchwały (z autopoprawką) został przez radnych przyjęty.

13:23 Projekt uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 - 2040.

13:25 Więcej tutaj.

13:33 Projekt został przyjęty.

13:42 Przerwa do godz. 14:15. Nie wiadomo, czy projekt uchwały ws. gospodarowania nieruchomościami, zostanie zdjęty z porządku dzisiejszych obrad.

14:29 Obrady zostały wznowione.

14:30 Prezydent wycofał projekt uchwały ws. gospodarowania nieruchomościami.

14:33 Został przyjęty projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia zmienionej Uchwałą Nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r.

14:37 Podobnie jak projekt uchwały ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2020r.

14:43 Projekt uchwały ws. zamiaru przekształcenia szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych. Są tu więc trzy projekty uchwał.

14:51 Projekt uchwały na druku nr 193 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu, został przez radnych przyjęty.

15:00 Tak samo projekt uchwały ws. zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Staromiejskiej 11 w Radomiu.

15:03 Do dyskusji ws. projektu uchwały dot. zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, ul. Sadkowska 19, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Sadkowskiej 16 w Radomiu, zgłosiło się wielu radnych, także to dobry momenty, aby przypomnieć, że sesję można oglądać na żywo w internecie - TUTAJ.

15:25 Wraca więc problem radomskiego "Elektronika", o czym więcej pisaliśmy m.in. tutaj. Niektórzy radni chwalą dyrektora szkoły, mówiąc, że okazał się dobrym menadżerem, tak czy siak, radząc sobie z problemem, natomiast druga strona wyraża zupełnie inne opinie, biorąc też pod uwagę dobro dzieci z podstawówki, a nie tylko uczniów technikum.

15:46 Do godziny 16:00 została zarządzona przerwa... Przewodniczący Wójcik m.in. powiedział z mównicy, że znalazł na portalu olx ogłoszenie o możliwości wynajęcia przy Elektroniku pomieszczenia, które należy do szkoły (?)... - Proszę o wyjaśnienia. Przecież dwie sale lekcyjne można tam zrobić - usłyszeliśmy.

16:14 Obrady zostały wznowione. Na mównicy przewodnicząca rady rodziców SP nr 27. - Mówi się tylko o uczniach Elektronika, a o naszych dzieciach zapomina, a przecież np. 6 klasa ma obecnie zajęcia tylko w jednej sali... - usłyszeliśmy.

16:19 Projekt został przez radnych odrzucony... Było 11 głosów "za", 11 "przeciw", a 5 osób wstrzymało się głosu. Nie zagłosował obecny na sali... Dawid Ruszczyk. A miał głosować "za", więc projekt uchwały zostałby wówczas przyjęty. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą anulowania głosowania, ale mecenas mówi, że nie można tego uczynić... Radny uważa, że zagłosował "za"...

16:21 Pięć minut przerwy.

16:33 W imieniu klubu, Dawid Ruszczyk: - Jeśli nie można powtórzyć głosowania, to będziemy wnioskować o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

16:41 Został przyjęty projekt uchwały ws. regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.

16:44 Tak samo projekt uchwały ws. zasad udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych.

16:45 Teraz projekt uchwały ws. utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Miejski "Kamienica Deskurów" i nadania jej statutu.

16:51 Na mównicy dyrektor wydziału kultury UM, Sebastian Równy. Jest prezentacja.

16:57 Sebastian Równy: Utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury o funkcji ogólnokulturalnej i muzealnej stanowi jeden z elementów działań związanych z rewitalizacją Miasta Kazimierzowskiego i ukierunkowane jest na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej dla mieszkańców Radomia oraz osób odwiedzających miasto. Ulokowanie instytucji kultury w odnawianej „Kamienicy Deskurów” służy w szczególności ożywieniu społecznemu, a w tym kulturowemu i edukacyjnemu rewitalizowanego obszaru miasta. Instytucja będzie organizowała nowoczesne wystawy wykorzystując nowe technologie. Będzie gromadziła obiekty materialne oraz relacje historyczne i tzw. „historię mówioną”. Będzie też przyjaznym miejscem dla regionalistów, zajmujących się historią Radomia nie tylko profesjonalnie. Ponadto, będzie prowadzić własne badania i kwerendy. Instytucja będzie również organizowała w przestrzeni miejskiej wydarzenia przypominające o historii miasta oraz wydarzenia o charakterze ogólnokulturalnym.

17:02 W Kamienicy Deskurów ma znaleźć się m.in. Instytut Miejski. Kamienica ma pełnić funkcję muzealną, usługową, edukacyjną i biznesową. Na 2020 rok wpisano do budżetu 200 tysięcy złotych na całą kamienicę, na jej działalność oraz 300 tys. na wyposażenie.

17:09 Radni PiS, tj. między innymi Dariusz Wójcik i Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, mają wątpliwości, czy powinna zostać powołana nowa instytucja kultury, "jeśli dziś mamy duże problemy, jeśli chodzi o wynagradzanie pracowników instytucji kultury". - Ostatnio zgłosili się do nas pracownicy Resursy Obywatelskiej, którzy chcieliby 240 tys. zł na wynagrodzenia na cały rok, jeśli chodzi o podwyżki, więc, jeśli była tu mowa o 200 tysięcy złotych, to można to przeznaczyć właśnie na to... - mówili.

17:10 Radni PiS woleliby, aby do Kamienicy Deskurów przeniosła się jakaś inna, obecnie istniejąca radomska instytucja kultury.

17:15 Jarosław Rabenda: Dziwi mnie, że będziemy mieli 16 nowych etatów w radomskiej kulturze, bo na podstawie tego, co obecnie ma miejsce, powinniśmy pracowników łączyć, oszczędzać na administracji, żeby godnie zarabiali, a nie żyli poniżej upodlenia, jak to się dzieje teraz, czyli za 1500 zł na miesiąc + jakieś tam dodatki. Jeżeli coś jest zgodne z prawdą, nie zawsze jest przyzwoite. Proszę nie tworzyć nędzy w radomskiej kulturze, już jest jej zbyt dużo...

17:16 Cała sala została zaskoczona emocjonalną wypowiedzią radnego Koalicji Obywatelskiej w kierunku prezydentów Radomia.

17:25 Wiesław Wędzonka i Kazimierz Woźniak mówili m.in., aby kontynuować tę decyzję, którą radni podjęli kilka lat temu ws. rewitalizacji Kamienicy Deskurów. - Zgodziliśmy się wówczas na warunki, które były ujęte w projekcie uchwały. Chyba nie mamy innego wyjścia, bo w dofinansowaniu, we wniosku jest zwarte, że musimy utworzyć instytucję kultury. Kto inny miałby tam się przenieść? Nie widzę wśród obecnych instytucji - usłyszeliśmy.

17:36 Marta Michalska-Wilk: Dziś pomyliliśmy dwie kwestie, tj. Instytutu Miejskiego Kamienicy Deskurów, której dotyczy ten projekt uchwały i sytuacji pracowników instytucji kultury w mieście. Zgadzam się, oczywiście, że pracownicy kultury zarabiają zbyt mało. Przyjdzie czas, abyśmy się nad tym pochylili. W 2016 roku powiedzieliśmy a, czas powiedzieć b. Dziś nie decydujemy, czy będziemy powoływać Instytut Miejski, tylko o tym, czy ta dotacja, którą uzyskaliśmy na Kamienicę Deskurów, będziemy ją w stanie rozliczyć, czy za chwilę, jako radni, staniemy przed decyzją, że te pieniądze będziemy musieli zwrócić i znaleźć 23 mln złotych w budżecie miasta.

17:45 Dyrektor od środków unijnych powiedziała, że nie ma w regulaminie, aby powołać nową instytucję kultury, ale na tej podstawie została pozyskana dotacja. - To są nasze założenia, które uzgadnialiśmy z państwem, aczkolwiek niespełnienie tego punktu, może skutkować zwrotem pieniędzy, gdyż musimy realizować projekt zgodnie z umową - powiedziała.

17:50 Mateusz Tyczyński m.in. poinformował, że na górze byłaby powierzchnia komercyjna, tj. nowoczesne biura usługowe na wynajem, z których MZL by zarabiał na budynek. Piętro niżej byłaby strefa edukacyjna. - Dziś decydujemy, czy uda nam się zrobić w Radomiu coś naprawdę niezwykłego, czy będziemy pokazywani jako ludzie, którzy dobrze zaczęli, ale fatalnie skończyli - powiedział.

17:53 Wiceprezydent Semik odpowiedział radnemu Rabendzie: - Na scenie Pan nie ponosi odpowiedzialności za słowa, które mówi, natomiast tu wypowiada się Pan publicznie. Mógł Pan do mnie przyjść i uzyskać odpowiedzi, poznałby Pan wówczas fakty. Nie lubię jak ktoś do mnie pisze, jeśli może porozmawiać. To co Pan powiedział, jest dla mnie obrażające.

17:58 Dariusz Wójcik: Te pieniądze trzeba przyznać na wynagrodzenia dla pracowników instytucji kultury. Tych pieniędzy nie utracimy, bo możemy z Resursy otworzyć dział o takiej nazwie. Jedyny wymóg to 14 etatów i to możemy spełnić, ale też nie w pierwszym roku, ale jak to zacznie działać. Wrócimy do tego, jak się poprawi sytuacja budżetu Radomia. Nie widzicie, co się dzieje? Jesteśmy w mule. To jest wstyd, że ludzie u nas tyle zarabiają. Jak klub, będziemy głosować przeciw.

18:02 Wiceprezydent Zawodnik powiedział, że z prezydentem Witkowskim zrobią wszystko, aby tej dotacji nie stracić, ale nie może zapewnić, że tak się nie stanie. W umowie dotacji jest, że musi zostać utworzona nowa instytucja kultury... 10 minut przerwy.

18:18 Sesja została wznowiona. - Zdejmujemy ten projekt z tej sesji, ale na pewno wrócimy. Zaciągniemy opinię ws. dotacji - poinformował wiceprezydent Zawodnik.

18:21 Został przyjęty projekt uchwały ws. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

18:25 Teraz projekt uchwały ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. Przy okazji, wiceprezydent Zawodnik zdjął z porządku obrad projekt uchwały ws. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.

18:25 Projekt ws. regulaminu został przyjęty.

18:37 Podobnie jak projekt uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18:40 Dodatkowo został przyjęty przez radnych projekt uchwały ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej - etap I. Chodzi tu o rozbudowę E.Leclerc.

18:40 Kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

autor: dm

Wasze komentarze (11)

Konraf
2019-11-25 22:44:00

A dlaczego Frysztak nie złoży interpelacji w sprawie RcS?

pusia
2019-11-25 21:24:00

Fabryka trolli utworzona przez alkoholika który dyma w godzinach pracy swoją Beatkę jakoś milczy.

0
2019-11-25 20:52:00

Panie Wójcik masz swoich ludzi do dostarczania informacji?? Skąd niby wiesz to czego jeszcze nikt nie wie?

hala
2019-11-25 18:03:00

Trzeba odwołać Witkowskiego i pozbyć się tej przemądrzałej Wilk. W innym przypadku nigdy RCS nie będzie ukończone. Przez rok oprócz chęci wydania dodatkowych 60mln zł nic się w temacie nie dzieje

3 cytryny
2019-11-25 17:55:00

@pazerna babo lecz się natychmiast . Moze na potkanowie pomogą ?

Geh
2019-11-25 17:47:00

Radny Wójcik jak sam przyznał jest kolegą z synem właściciela Rosabudu

mareczek68
2019-11-25 17:38:00

Winnym nie skończenia budowy RCS jest ROSA BUD !!!! Każdy kto realnie ocenia fakty dobrze o tym wie.

Ciekawe
2019-11-25 16:11:00

Radny Wójcik jak zwykle bardzo dobrze poinformowany, wiedział np że Rosa zarząda dopłaty do budowy RCS zanim ta wystąpiła z pismem do miasta, teraz ma informacje że nowy wykonawca nie podpisze umowy, bardzo to ciekawe

Kibiczdala
2019-11-25 15:05:00

No i z RCSem du...a. Dziękujemy panie prezydencie Witkowski. Jedno jest w tej sprawie pewne, jeżeli kiedykolwiek ta inwestycja powstanie to powinna nosić imię Radosława Witkowskiego.

Pazerna baba z Radomia
2019-11-25 13:07:00

A gdzie jest czy był biskup z kropidłem. Kaplica jeszcze nie poświęcona. Nagłośnienie do pupska jedna ściema i ka ka kaczko fonia

0
2019-11-25 11:21:00

Komentarz zablokowany.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej