Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Sesja Rady Miejskiej [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2019-04-15 09:00:00, aktualizacja: 2019-04-15 15:15:00

Za nami XV sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Radni m.in. przyjęli kilka projektów uchwał, w tym ws. dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 rok czy likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego.

09:00 Porządek dzisiejszych obrad znaleźć można tutaj.

09:01 Sesję można oglądać na żywo w internecie - tutaj.

09:05 Przewodnicząca Bogusz otworzyła sesję.

09:06 Radni Chrobotowicz i Staszewski tradycyjnie wybrani sekretarzami obrad.

09:07 Zaczynamy od przyjęcia protokołów z kilku poprzednich sesji.

09:11 Interpelacje tradycyjnie składane są na ręce przewodniczącej RM pomiędzy sesjami. Rekordzistą jest radny Kaca, który złożył 18 interpelacji. Według obecnego regulaminu, niektóre zapytania do prezydenta (i odpowiedzi) są odczytywane przez radnych z mównicy.

09:17 Radny Utkowski zapytał prezydenta, na jakim obecnie etapie jest przedmiotowa sprawa dot. dyrektor III LO w Radomiu, która została zawieszona w obowiązkach służbowych na początku tego roku.

09:25 Wiceprezydent Semik: Zawieszenie w Karcie Nauczyciela zostało stworzone po to, że jak zachodzą przesłanki, że mogło być popełnione przestępstwo, to taka osoba, która jako nauczyciel wychowuje młodych ludzi, trudno sobie wyobrazić, że ten nauczyciel jest wiarygodny, stąd to zawieszenie, ale oczywiście czekamy na ostateczny i prawomocny wyrok sądu.

09:29 Dariusz Wójcik, przewodniczący klubu radnych PiS: Dyrektor III LO jest krzywdzona przez władzę miasta. To pokazuje, jak w mieście obowiązują podwójne standardy - bo przypomnę chociażby dyrektora Radpecu, który miał prokuratorskie zarzuty, a dalej był dyrektorem.

09:31 Marta Michalska-Wilk, przewodnicząca klubu radnych KO: Oczywiście, to sąd jest od rozstrzygania tego typu spraw i nic w tej kwestii nie zostało jeszcze przesądzone, ale prezydent zachował się, tak jak powinien, bo jeśli zachodzą przesłanki, że mogło być popełnione przestępstwo, to trzeba reagować.

09:33 Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.

09:40 I przechodzimy już do rozpatrzenia projektów uchwał.

09:40 Zaczynamy od dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok.

09:46 Najważniejsze zmiany znaleźć można w tym miejscu. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 tys. 559 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 mln 364 tys. 614 zł. Jednym z głównych zadań jest chociażby zadanie pn. "Radomskie Centrum Wolontariatu "Kuźnia Obywatelska" - zakup zestawu komputerowego, laptopów oraz kamery” w kwocie 14 250,-" czy zakup kolejnego auta dla ZUK. O tym wszystkim mówi z mównicy skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka.

09:54 Adam Bocheński: Rozumiem, że 150 tys. zł, to na projekt przebudowy ul. Oleńki. Cieszę się z tego powodu, ale to o wiele szerszy problem. Chodzi o zalewanie ulic na dzielnicach, m.in. Długojów i Malenice. To problem trudny, ale musimy spróbować go rozwiązać. Wiem, że to sprawa na kilka lat, ale trzeba w końcu to zrobić. Odbyło się spotkanie, na którym niestety nie pojawił się nikt z Wodociągów Miejskich, choć około 80% pytań kierowanych było właśnie do nich...

09:58 Radny Woźniak zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło wykupu gruntów przy ul. Kosowskiej (prośba o więcej informacji), natomiast drugie o zakup samochodu dostawczego dla ZUK: - Na poprzedniej sesji kupiliśmy jeden, teraz drugi... nie można było od razu dwóch?

10:05 Łukasz Podlewski: Zdejmujemy ponad 1,2 mln zł z programu Life i uważamy to za oszczędzanie. Czekam więc na wystąpienie kogoś z Wodociągów Miejskich, gdyż takie lakoniczne komentarze, że program jest realizowany, mnie nie zadowalają. Proszę o przedstawienie sprawy. Widzę codziennie, jak ten program jest realizowany, a raczej nierealizowany. Woda na Borkach została spuszczona dawno temu, a od tamtej pory nic się nie zmieniło. Przeznaczamy ponadto 800 tys. na ul. Kosowską, a w budżecie tego nie ma wpisane, czyli co, prezydent tego nie przewidział?

10:11 Wiceprezydent Zawodnik mówił m.in. o projekcie Life. Wspomniana wyżej kwota około 1,2 mln zł dotyczy tego, że miasto uzyskało zgodę Komisji Europejskiej o przesunięcia w programie. - Inwestor podzielił inwestycję, inwestorów jest czterech i mieliśmy małe zmiany. Jeśli chodzi o cały projekt, mamy mały problem z Regionalną Komisją Ochrony Środowiska, która chyba traktuje nas, jakbyśmy nie realizowali inwestycji, która ma wpłynąć i polepszyć ochronę środowiska, tylko coś przeciwnego. Wszystko jednak realizujemy, występują problemy, ale nie ma opóźnień, gdyż umowy są aneksowane - usłyszeliśmy.

10:16 Wiceprezydent Frysztak poinformował z kolei, że 150 tys. zł miasto chce przeznaczyć na dokumentację projektową ul. Oleńki i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku można ruszać z inwestycją, tj. przebudową tej ulicy. Powiedział też, aby na spotkania zapraszać również kogoś z UM, gdyż on sam chętnie uczestniczyłby w takim spotkaniu. Była też mowa o roszczeniach dot. planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli chodzi o ul. Kosowską i że nowe samochody dla ZUK są potrzebne, a nie można przyjść na jedną sesję i prosić o kilka aut, gdyż ciężko byłoby od razu znaleźć na to fundusze w budżecie miasta.

10:17 Przerwa na wniosek klubu radnych PiS.

10:55 Z 15 minut zrobiło się zdecydowanie dłużej...

11:00 W imieniu klubu radnych PiS wystąpił radny Podlewski, który złożył wniosek o usunięcie kilku punktów. Chodzi m.in. o działkę przy ul. Kosowskiej, nowy samochód dla ZUK czy o tą kwotę z programu Life. - Nie ma naszej zgody, żeby co miesiąc kupować nowy samochód dla ZUK-u, natomiast jeśli chodzi o pieniądze z programu Life, prezydent powinien z radnymi PiS ustalić, na co spożytkować te pieniądze.

11:03 Wiceprezydent Zawodnik: Niepodjęcie uchwały dot. programu Life, sprawi, że Wydział Inwestycji będzie musiał po raz pierwszy w historii realizować inwestycję wodną. Ponadto do jednej inwestycji będzie dwóch inwestorów i dwa przetargi, ale my oczywiście będziemy musieli tak to zrobić, ale jest to bardzo zła decyzja Rady.

11:05 Z kolei wiceprezydent Frysztak poinformował, że z uchwałą dot. ul. Kosowskiej, prezydenci i tak do radnych wrócą, ale wtedy koszty inwestycji się zwiększą...

11:07 - Jesteśmy w trybie ugodowym, jeśli nie będzie ugody, będzie wyrok sądu i większe kwoty dot. tej sytuacji - dodał prezydent Witkowski.

11:11 Łukasz Podlewski: Zgodnie z obietnicą złożoną nam przez prezydenta Witkowskiego podczas głosowania nad budżetem miasta na ten rok, proszę o przekazanie wolnych środków na Radomski Program Chodnikowy, natomiast jeśli będzie wyższy wyrok sądu, to pan prezydent znajdzie na to pieniądze, tak jak znalazł na telefony czy podwyżki dla urzędników.

11:13 Prezydent Witkowski: To nie są wolne środki, jeśli takie będą, ja pamiętam o swojej obietnicy.

11:14 Radny Podlewski: Proszę, pokażcie nam tę ugodę. Do kiedy mamy termin? Zobaczymy, zwołamy sesję i przegłosujemy uchwałę.

11:15 - Ugodę trzeba zawrzeć tutaj! - odpowiadają prezydenci.

11:16 I kolejna przerwa. Czas chyba na wyjaśnienia "w ciszy" ;)

11:27 Niby obrady zostały wznowione, ale obecnie kserowany jest wniosek, aby radni wiedzieli ws. czego głosują :)

11:32 Marta Michalska-Wilk: Panie radny Podlewski, przepraszam, ale dziś nie można pana zrozumieć, dlatego proszę, aby w imieniu klubu radnych PiS, wypowiadał się ktoś inny, może przewodniczący Wójcik (...). Logiczne jest chyba to, aby program Life realizowały Wodociągi Miejskie, a nie Wydział Inwestycji.

11:34 Dariusz Wójcik: Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Radny Podlewski reprezentuje klub i robi to dobrze. Jeśli chodzi o wyrok sądu, poczekajmy może na to, a nie mówimy tu o jakiś kwotach. Przejdźmy dalej do realizowania porządku obrad, a nie zatrzymaliśmy się na tym punkcie. Spotkamy się na komisji i zdecydujemy co dalej. Może wówczas nas przekonacie.

11:36 Mimo wszystko, na mównicy jeszcze skarbnik miasta, który tłumaczy radnym, że takie zmiany sprawią, że uchwała nie zostanie przyjęta, bo nie będzie zgodna ze sprawem i zostanie uchylona.

11:38 Nastała konsternacja. Nikt za bardzo nie wie, o co chodzi, dlatego została zarządzona kolejna przerwa, nieźle :)

11:41 Minęły już dwie godziny, gdy radni zajmują się tym projektem uchwały.

11:42 Radny Podlewski powiedział, aby przygotowana została autopoprawka, na której zmniejszona zostanie kwota pożyczki ze szpitala (około 170 tys. zł), wówczas kwota wspomniana wyżej będzie się bilansowała.

11:43 Wreszcie głosowania. Projekt, wraz z przyjętym wnioskiem i autopoprawką, został przez radnych przyjęty.

11:45 Jesteśmy przy projekcie uchwały dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040.

11:46 Tu od razu muszą zostać naniesione zmiany ze względu na autopoprawkę, która została przyjęta przy dokonaniu zmian w uchwale budżetowej na ten rok.

11:54 Uchwała została przyjęta.

11:59 Podobnie jak projekt dot. zatwierdzenia projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska””, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.

12:00 Przechodzimy do projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Tytoniowa”, „Kozia Góra - Północ” oraz zmiany uchwały nr 477/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza”. Tutaj są trzy druki, a więc będą i trzy głosowania. Zaczynamy jednak od prezentacji dot. radomskiej tytoniówki.

12:05 Więcej:

Projekt uchwały na druku nr 86 -> tutaj.
Projekt uchwały na druku nr 87 -> tutaj.
Projekt uchwały na druku nr 88 -> tutaj.

12:12 Został przyjęty przez radnych projekt uchwały na druku nr 86.

12:19 Obecnie druk nr 87 dot. Koziej Góry - Północ. Mamy też prezentację, ponadto radni dostali do rąk własnych wydrukowaną prezentację, która jest kolorowa, a były z tym problemy w poprzedniej kadencji RM :)

12:28 Projekt został przegłosowany.

12:44 Podobnie jak uchwała dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza”.

12:46 Przechodzimy do projektów uchwały na drukach 84 i 89 ws. "gospodarowania nieruchomościami".

12:47 Pierwszy z nich dot. projektu zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 506/2013 z dnia 26.03.2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 A do 61 K oznaczonych jako działki numer 58/82, 58/83, 58/84, 58/85, 58/86, 58/87, 58/88, 58/89 i 58/90 na okres 10 lat, zmienioną uchwałą nr 601/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013 roku oraz uchwałą nr 228/2015 z dnia 30.11.2015 roku.

12:49 Chodzi tu o garaże (których właścicielami są prywatne osoby, a tereny wokół należą do miasta), gdyż zmienieni zostali właściciele i trzeba to uaktualnić. Termin obowiązywania wszystkich umów na w/w terenach będzie ujednolicony do dnia 04 listopada 2023 roku.

12:51 Projekt uchwały został przyjęty.

12:55 Kolejny punkt dot. projektu uchwały na druku nr 89 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu – Radom położonej w Radomiu przy ul. Wośnickiej oznaczonej nr ewidencyjnym 279/4 (Obr. 0070-Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy.

12:55 Radny Podlewski poprosił o podanie kwoty sprzedaży tej nieruchomości.

12:59 Wiceprezydent Frysztak: Nie ma tu żadnej tajemnicy. Cena, która została ustalona (brutto), to 1 216 851, 30 zł.

13:00 Projekt uchwały został przyjęty.

13:02 Projekt uchwały dot. przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 poprzez przeniesienie siedziby szkoły z ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu na ul. Warszawską 12 w Radomiu.

13:04 - 21 stycznia radni wyrazili zgodę na tzw. zamiar, była to uchwała intencyjna, a kolejnym krokiem jest przekształcenie - wyjaśnił wiceprezydent Semik.

13:05 Dariusz Wójcik: Zagłosuję przeciwko, gdyż zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie i doprowadzić do tego, żeby szkoła istniała. Bez względu na to, gdzie siedzę, nie popieram tego typu działań.

13:10 Wiceprezydent Semik: Zapewniam, że liceum Baczyńskiego pracuje i pracować będzie dalej, to nie jest jego likwidacja.

13:13 Projekt uchwały został przyjęty.

13:14 Przechodzimy do projektu ws. likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego w Radomiu, ul. Staromiejska 11.

13:20 Na mównicy ponownie wiceprezydent Semik, który m.in. powiedział: - Podobnie jak w poprzednim projekcie uchwały, 21 stycznia radni przyjęli uchwałę intencyjną. Jaka jest procedura, już mówiłem. Wszyscy rodzice, w tym przypadku ostatniej klasy maturalnej i ostatnich dwóch oddziałów gimnazjum, zostali o tym zamiarze poinformowani. Dodam, że Mazowiecki Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną o likwidacji IX LO (...). Ta szkoła miała bardzo słabe wyniki, jeśli chodzi o matury, to jeden z argumentów "za", który czytamy w opinii mazowieckiego kuratora.

13:25 Jako, że mamy temat szkolny, wiceprezydent Semik mówi o sytuacji w radomskiej oświacie, jeśli chodzi o egzaminy i strajk nauczycieli. Egzaminy ósmoklasistów odbyły się dziś w naszym mieście w każdej szkole. O strajku codziennie na radom24.pl można było przeczytać kilka tekstów, w tym, jak procentowo wygląda liczba nauczycieli strajkujących. Mimo tego, radny Rejczak stwierdził, że miasto w ogóle nie informuje mieszkańców, jak to w naszym mieście właśnie wygląda.

13:28 Projekt uchwały został przyjęty.

13:30 Czas na rozpatrzenie ostatniego projektu uchwały podczas dzisiejszych obrad, tj. ws. "nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu".

13:32 Chodzi tu o nazwanie ulicy "urządzonej na odcinku od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II i ulicy Pallotyńskiej do ulicy Godowskiej nazwą - kpt. Wincentego Michalczewskiego (nazwa skrócona: kpt. Michalczewskiego)".

13:34 Na mównicy przedstawicielka inicjatorów.

13:35 Z biografią Wincentego Michalczewskiego można zapoznać się tutaj.

13:36 Uchwała została przyjęta.

13:38 30 minut przerwy, po której będziemy mieli informację o pracy Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich oraz sprawy różne i wolne wnioski.

13:40 Kończymy więc naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

autor: dm

Wasze komentarze (8)

Wspaniale
2019-04-16 06:52:00

Ach ten Frysztak. Ciągnie POKO na ...........

Inwestor
2019-04-15 19:29:00

Dlaczego w sprawie Wólki Klwateckiej głos zabierał głównie Frysztak, a nie nowa pani wiceprezydent?

Hamlet
2019-04-15 17:46:00

a jak tam śmierdząca papierosami kochanica carycy?

il
2019-04-15 14:16:00

Dlaczego nie zabierają śmieci ? Pytanie do władz !No chyba , że za trudne !

:)
2019-04-15 12:43:00

Ale Witkowski kręci radnymi PiS jak chłopem na targu :) Brawo tak dalej a PiS w Radomiu nic nie będzie miał do powiedzenia....

Matti
2019-04-15 11:10:00

Wólki Kosowskiej czy Klwateckiej?

ha ha
2019-04-15 10:03:00

Rejczaki mumie to jeszcze przywożą z katakumb na sesję. Zróbcie sesję na żywo

Ale jaja jak ruskie berety
2019-04-15 09:36:00

PAZERNA BABA Z RADOMIA, LOTNISKO Z RADOMIA, KARCZEWSKI Z RADOMIA , BIELAN Z RADOMIA, SUSKI Z RADOMIA NAJWYŻSZA PORA PODJĄĆ UCHWAŁĘ I TYTULE DZIADA HONOROWEGO Z RADOMIA

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej