Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Tak MEN chce zmienić Kartę Nauczyciela

To ciekawe / 2019-03-02 12:12:00

Możliwość uzyskania dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych, 1000 złotych na start dla pedagogów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego, ograniczenie nadużywania umów na czas określony – to tylko niektóre z zapisów, jakie znalazły się w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela. Dokument został 1 marca 2019 r. opublikowany przez MEN w Rządowym Centrum Legislacji.

- Celem niniejszej nowelizacji jest w szczególności kontynuacja procesu doskonalenia rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, premiowania wysokiej jakości pracy nauczycieli oraz zapewnienia odpowiednich warunków do ich rozwoju zawodowego – czytamy w uzasadnieniu skutków regulacji, towarzyszącym projektowi nowelizacji Karty Nauczyciela.

Szansa na dodatki za wyróżniającą pracę także dla nauczycieli mianowanych i kontraktowych

W projekcie nowelizacji Karty resort proponuje przyznanie uprawnień do dodatku za wyróżniającą pracę nauczycielom kontraktowym i mianowanym (obecnie taką możliwość mają tylko nauczyciele dyplomowani) pod warunkiem, że po zakończeniu stażu (odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego) uzyskają wyróżniającą ocenę pracy.

- Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa – wyjaśnia MEN.

Zdaniem resortu taka zmiana ta „pozytywnie wpłynie na utrzymywanie wysokiej jakości pracy przez wszystkich nauczycieli oraz na jakość pracy szkoły”, a jednocześnie nie zwiększy obciążeń dyrektorów szkół związanych z ocenianiem nauczycieli, gdyż ocena pracy po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego i tak jest już obligatoryjnie dokonywana.

Jak tłumaczy resort w przypadku tych pedagogów, którzy stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego uzyskali z mocy prawa, w związku z czym nie mogli uzyskać oceny pracy po zakończeniu stażu, podstawą do uzyskania dodatku za wyróżniającą pracę będzie ocena pracy dokonana na wniosek nauczyciela albo z inicjatywy dyrektora szkoły lub innych podmiotów wskazanych w ustawie – Karta Nauczyciela.

- Jest to jednakże bardzo wąska grupa nauczycieli – stwierdza MEN. Jak dopowiada w przypadku tych pedagogów, którzy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali wyróżniającą ocenę pracy, a którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły niezbędne jest odmienne wskazanie okresu, w którym będą otrzymywali dodatek za wyróżniającą pracę, ponieważ dyrektorzy szkół otrzymują stopień nauczyciela dyplomowanego bez odbywania stażu. Resort przyznaje ponadto, że w okresie przejściowym staż na kolejny stopień awansu zawodowego będą rozpoczynali pedagodzy, którzy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego otrzymali ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a nie ocenę pracy, co oznacza, że niezbędne jest wprowadzenie przepisów przejściowych, które umożliwią tym nauczycielom otrzymanie dodatku za wyróżniającą pracę, jeżeli uzyskają wyróżniającą ocenę pracy dokonaną na ich wniosek albo z inicjatywy dyrektora szkoły lub innych podmiotów.

- Dodatek za wyróżniającą pracę nie będzie uwzględniany przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym otrzymywane przez nauczycieli dodatki za wyróżniającą pracę nie mogą powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli innych składników wynagrodzenia np. dodatków motywacyjnych – informuje MEN.

Resort podaje, że dodatek za wyróżniającą pracę nauczyciele kontraktowi i mianowani po raz pierwszy otrzymają od 1 września 2020 r., jednak w docelowej wysokości będzie on przyznawany od 1 września 2022 r.

- Do tego czasu wysokość dodatku za wyróżniającą pracę będzie corocznie sukcesywnie wzrastała, tak aby możliwe było zapewnienie środków finansowych na ten cel – wyjaśnia MEN.

Nowe świadczenia dla nauczyciela stażysty. Pod jednym wszakże warunkiem

W opublikowanym projekcie nowelizacji Karty resort wprowadza nowe świadczenia dla nauczyciela stażysty – na start. Będzie ono przysługiwać wszystkim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Ma ono wynosić 1000 zł i ma być wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż i do 30 września kolejnego roku. Jeżeli w kolejnym roku w okresie do 30 września nauczyciel nie będzie odbywał stażu, świadczenie otrzyma w ciągu 30 dni od momentu, gdy rozpocznie odbywanie stażu. Jak informuje MEN przewidziano też przepis przejściowy dla nauczycieli, którzy staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęli w roku szkolnym 2018/2019.

- Ta grupa nauczycieli otrzyma jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł w terminie do dnia 30 września 2019 r., a jeżeli w tym terminie nie będą odbywali stażu – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczną odbywanie stażu – zapowiada resort edukacji. Zastrzega przy tym, że aby otrzymać to świadczenie nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej w wymiarze ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub kilku szkołach łącznie. -

Świadczenie na start nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym świadczenie to nie może powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia – podaje MEN.

Więcej do powiedzenia będą miały związki zawodowe

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela zakłada też przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania z nauczycielskimi związkami zawodowymi. W opinii MEN zapewni to prowadzenie przez samorządy „bardziej racjonalnej i motywacyjnej polityki wynagradzania nauczycieli odpowiednio do najbardziej pożądanych w danym roku potrzeb”, a zarazem umożliwi wzmocnienie kontroli ze strony państwa i związków zawodowych nad zgodnością regulaminów wynagradzania z przepisami prawa. Resort informuje, że zgodnie z zapisami projektu dotychczas uchwalone regulaminy wynagradzania zachowają moc do momentu wejścia w życie nowych regulaminów, ale nie dłużej niż do 31 marca 2020 r.

Więcej na koncie, mniej umów na czas określony

W projekcie poruszono temat podwyżek nauczycielskich pensji. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji od 1 września do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 5 procent. -

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 – zapowiada MEN. Informuje ponadto, że planuje określić wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. na poziomie „nie niższym” niż ustalony na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 r. poprzez zmianę kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na 2020 r.

MEN chciałoby też ograniczyć możliwość nadużywania umów o pracę na czas określony. Dlatego też proponuje, by łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy. Po tym terminie stosunek pracy przekształcić ma się w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zaś w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania.

- Do okresu 36 miesięcy wliczane będą okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 r. – informuje MEN. Zastrzega przy tym, że nie przewiduje się określenia limitu umów o pracę na czas określony.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został wysłany do pozostałych resortów rządu, prezesów m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o ewentualne zgłaszanie uwag w terminie 7 dni.

autor: dm, portalsamorzadowy.pl

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej