Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

PKS sprzedaje dwie połączone działki przy ul. 1905 Roku [OGŁOSZENIE]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2019-01-23 14:22:00

PKS w Radomiu wystawia na sprzedaż połączoną nieruchomość gruntową przy ul. 1905 Roku 47 w Radomiu. Szczegóły poniżej.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Skaryszewie, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6. Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47 tel. (48) 362-11-54

ogłasza:

nieograniczony  przetarg  ustny  w  drodze  publicznej  licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 23/33 i 23/35 o łącznej powierzchni 4.204 m2, obręb 0080 Żakowice, zapisanego w KW  RA1R/00100432/2 prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu.

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział Gd.6831.75.2018.MCz z 20.11.2018 r. – działka nr 23/28 została podzielona na działki nr 23/32 i 23/33 oraz działka nr 23/29 została podzielona na działki nr nr 23/34 i 23/35. Działki nr 23/33 i 23/35 nie posiadają urządzonej księgi wieczystej, która będzie urządzona po wykonaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Cena wywoławcza: 477.000 zł.  

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT, o ile według stanu prawnego na dzień sprzedaży zajdą przesłanki jego naliczenia.

Wysokość wadium: 47.700 zł.

Minimalne postąpienie: 5.000 zł.

Dojazd do działek nr 23/33 i 23/35 – od ul. 1905 Roku przez działkę 23/36 na zasadzie odpłatnej służebności drogi koniecznej, ustanowionej na działce nr 23/36 na rzecz działek nr 23/33 i 23/35, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w wysokości 33.000 zł. plus należny podatek VAT, płatnej jednorazowo z kwotą nabycia. 

Zakres i sposób wykonywania w/w służebności zostanie zapisany w akcie notarialnym kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej. 

Przetarg odbędzie się dnia 14.02.2019 r. o godz. 11.00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, I piętro – sekretariat - pokój nr  22.

Warunki uczestnictwa w w/w  przetargu:

1) wniesienie wadium w gotówce w wyżej określonej wysokości

2) okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości

3) złożenie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom (sekretariat, I piętro, pok. 22) do godz. 15.00 dnia 13.02.2019 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg na zakup nieruchomości w Radomiu, ul. 1905 Roku 47, składającej się z działek nr nr 23/33 i 23/35” danych zawierających:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę uczestnika przetargu

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu (w tym stanem prawnym i technicznym) oraz zapoznał się i przyjął bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w ogłoszeniu przetargowym

c) oświadczenie RODO.

Złożone dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli oraz wskazywać miejsce sporządzenia oświadczenia.

Ponadto, aby oferta została uznana za ważną do w/w koperty należy włożyć następujące dokumenty:

1) potwierdzenie wpłaty wadium

2) aktualny odpis z rejestru właściwego dla oferentów, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert oraz odpisy dokumentów wskazujących, że podpisy widniejące pod oświadczeniami złożyła osoba  (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej (pkt 2 –     nie dotyczy osób fizycznych).

Oryginały w/w dokumentów należy okazać Komisji przetargowej w czasie przetargu.      

Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej określonej na wstępie n/n ogłoszenia należy wpłacić na konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr 7620 3000 4511 1000 0000 1732 40 do dnia 13.02.2019 r. przy czym za dzień wpłacenia wadium uznaje się dzień, w którym wymagana kwota wpłynęła na wskazane wyżej konto bankowe.

Sprzedawaną nieruchomość można obejrzeć po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu: tel. (48) 362 11 54. 

Wadium przepada na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zamknięciu przetargu przelewem na konto wskazane przez oferentów.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w terminie wyznaczonym przez sprzedającego  nie dłuższym niż 14 dni, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nabywca, który w terminach określonych j.w. nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Nabywca pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn.

autor: Ogłoszenie PKS w Radomiu

Wasze komentarze (4)

tuareg
2019-01-29 19:06:00

Prosty choć chamski sposób prezesa na zbycie majątku należącego pośrednio do pracowników PKS z siedzibą w Radomiu. NO ale cóż to jest dla prezesa jedna firma czy dwie na dnie???Z resztą ma wprawę$$$$$$$$

gg
2019-01-29 10:32:00

ale wstyd miasto bez dworca pks a bezrobocie 15 % i rosnie zero normalnej pracy kogo wybraliscie ciemnoto

hjuig
2019-01-23 18:55:00

W Kielcach będą budować nowy ultra nowoczesny dworzec autobusowy, mają nawet dworzec busów, w Radomiu najlepiej niech ludzie wsiadają w biegu. RADOM SIŁA W PROWINCJI !!! To hasło oddaje co w tym mieście się dzieje.

Próchnicki
2019-01-23 14:37:00

Panie Ruszczyk proszę oddać PKS miastu Radom

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej