Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Mateusz Borek o sesji RM: Jak gala bokserska - wojna domowa [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2018-10-15 09:05:00, aktualizacja: 2018-10-15 18:05:00

Za nami 86. - ostatnia zwyczajna - sesja Rady Miejskiej w kończącej się kadencji. Pojawił się na niej m.in. dziennikarz Mateusz Borek. Była więc mowa o budowanej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Struga i zaplanowanej w niej gali bokserskiej.

Mateusz Borek podczas sesji Rady Miejskiej

09:05 Przewodniczący Wójcik otworzył ostatnią w tej kadencji zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

09:07 Porządek dzisiejszej sesji znaleźć można tutaj.

09:13 Na początek same wnioski formalne. Radny Szary poprosił, aby przed punktem dot. budowy RCS, zrobić półtorej godziny przerwy i pojechać na ul. Struga, zobaczyć, jaki jest stan robót. Radny Pszczoła złożył wniosek dot. ograniczenia czasu wypowiedzi radnych i prezydentów do trzech minut, zaś wiceprezydent Semik poprosił o przerwę od 12:30 do 15, ze względu na uroczystości dot. wczorajszego święta Edukacji Narodowej.

09:18 Przeszliśmy do realizacji porządku obrad. Obecnie głosowanie ws. przyjęcia protokołów z poprzednich sesji.

09:22 Trwa informacja wiceprezydenta Frysztaka z realizacji Radomskiego Programu Drogowego, przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 oraz budowy trasy N-S.

09:25 10 minut przerwy na wniosek prezydenta. Po niej "przedstawienie przez prezydenta przyczyn podwyżki cen ciepła w związku z wprowadzeniem nowej taryfy cieplnej oraz przyjęcia apelów radnych do prezydenta o: podjęcie działań mających na celu obniżenie w Radomiu cen ciepła oraz ws. odwołania lub zawieszenia prezesa spółki Radpec w związku z zarzutami prokuratorskimi".

09:38 Sesja została wznowiona, ale skarbnik prosi o przesunięcie tego punktu obrad, gdyż czekamy na dyrektora Radpecu.

09:39 Teraz więc informacja prezydenta nt. finansowania kamienicy Deskurów.

09:50 Przed sesją odbyła się konferencja radnego Szarego oraz kandydatów na radnych PiS - Łukasza Podlewskiego i Karola Gutkowicza, którzy wypowiedzieli się ws. dwóch firm, w których zarządzie zasiada rodzina wiceprezydenta Konrada Frysztaka. Więcej tutaj.

10:01 Trwają zapytania radnych.

Kazimierz Woźniak powiedział: Dla mnie ten obiekt był jedną wielką ruiną. Ciężej jest coś rewitalizować, aniżeli budować od nowa. Prezentacja wiceprezydenta Frysztaka rozwiała wiele wątpliwości, które miałem również ja.

10:07 Mirosław Rejczak: Jest to fałszywy obraz Kamienicy Deskurów. Zarząd Rewitalizacji już wcześniej rozpoczął wszystkie prace dot. uruchomienia przetargu, było to przed przyjściem Radosława witkowskiego. W tym przypadku widać waszą nieudolność w odtwarzaniu zabytków na terenie Miasta Kazimierzowskiego.

10:13 Radny Szary nie zgadzał się z liczbami przedstawionymi przez wiceprezydenta Frysztaka i przedstawił, "jak to było naprawdę". - M.in. chcieliście wyrzucić z budżetu na ten rok fundusze przekazane przez marszałka - usłyszeliśmy.

10:17 Wiesław Wędzonka: Niektórzy panowie radni, mówicie dlatego, aby po prostu mówić, a nie rozumiecie całej istoty rewitalizacji. Tak to musi wyglądać. Powstały dodatkowe koszty, bo nie można całego budynku zburzyć i budować od nowa. Trzeba utrzymać te fundamenty, który były, gdyż to zabytek. Cieszę się natomiast, że ten budynek powstaje, że dostaliśmy tak duże dofinansowanie i że wreszcie Rynek będzie tętnił życiem.

10:21 Katarzyna Pastusza-Chrobotowicz: Tak naprawdę, nikt z nas nie jest w stanie określić, jakie te koszty będą rzeczywiście.

10:25 Marta Michalska-Wilk: Politycy PiS nie mogą po prostu zdzierżyć, że prezydent Witkowski wreszcie zmienia na lepsze nasze miasto, i kłamią. Panie Rejczak, jak mówi Pan o "nieudolności", proszę to powiedzieć swoim kolegom na spotkaniu klubu.

10:33 Zgadza się, że lepiej byłoby wybudować od podstaw, aniżeli rewitalizować, ale tak się nie dało, konserwator zabytków na to nie pozwolił. Ten budynek był tak w katastrofalnym stanie, że jest to zadanie godne nobla w zakresie budownictwa, gdyby taki był. Gdyby nie inwestycja, budynek by się zawalił i ktoś dostałby zarzuty. Wcześniej, to co robiono, to tylko dostawianie belek - mówił wiceprezydent Frysztak.

10:35 Przewodniczący Wójcik poinformował, że o 12:30 będzie przerwa i wszyscy radni będą mogli zobaczyć obecny stan budowy Radomskiego Centrum Sportu.

10:37 Wracamy do punktu 5, tj. "przedstawienie przez prezydenta przyczyn podwyżki cen ciepła w związku z wprowadzeniem nowej taryfy cieplnej oraz przyjęcia apelów radnych do prezydenta o: podjęcie działań mających na celu obniżenie w Radomiu cen ciepła oraz ws. odwołania lub zawieszenia prezesa spółki Radpec w związku z zarzutami prokuratorskimi".

10:39 Na mównicy jedna z kierowniczek Radpecu. Na sali nie ma prezydenta Witkowskiego.

10:50 Zatwierdzona w dniu 7 września przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Taryfa dla ciepła” została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy RADPEC S.A. zostaną zastosowane do rozliczeń za pobrane ciepło od dnia 15 października br.

W chwili obecnej Zarząd Spółki „RADPEC” prowadzi bardzo dokładną analizę kosztów za rok 2018, aby na jej podstawie można było w najbliższym czasie skierować do URE wniosek o obniżenie taryfy. Ponadto Spółka wystąpiła do Polskiej Grupy Górniczej S.A. o renegocjację ceny węgla i jego transportu na 2019 r.

Należy mocno podkreślić, iż wzrost cen i stawek opłat za ciepło spowodowany jest drastycznym wzrostem kosztów zakupu niezbędnych uprawnień do emisji CO2 oraz cenami węgla. Cena węgla wzrosła o ok. 30% w roku bieżącym w stosunku do roku 2017. Natomiast jeśli chodzi o uprawnienia do emisji - wzrosły o 357% w stosunku do roku 2017.

Spółka „RADPEC” stoi przed koniecznością zakupu 154 tysięcy uprawnień (po cenie ok. 25 Euro/uprawnienie podczas gdy w roku 2017 obowiązująca cena to ok. 7 Euro/uprawnienie) - poinformowała Barbara Kaleta.

10:56 Dariusz Wójcik: Zamiast podwyższać ceny ciepła, trzeba było zacząć od analizy tego, co dzieje się firmie, analizy kosztów funkcjonowania firmy. Jeśli zarząd jest 2-osobowy, a nikt nie pofatygował się na sesję, tzn. że zarząd nie jest potrzebny. Zwalnia się pracowników, którzy później wygrywają sprawę w sądzie i trzeba im płacić odszkodowania, tak się gospodaruje pieniędzmi mieszkańców. Mam też pytanie, gdzie jest Krzysztof Z.? Dlaczego nie ma go dziś na sesji. To jest wstyd dla miasta, że osoba, która ma zarzuty, zasiada w zarządzie spółki. Panie prezydencie, niech Pan obniży zarobki prezesów firmy, a nie podwyższa pan cenę ciepła dla mieszkańców.

11:03 Małgorzata Zając: Jeżeli istnieje postanowienie prokuratorskie o postawieniu zarzutów, proszę go przedstawić radnym. Nie ma aktu oskarżenia, jeśli Pan mówi o kimś z inicjałem, rzuca Pan po prostu oszczerstwa. Przestrzegajmy przepisów prawa, po to tu jesteśmy. A jeszcze zdanie do pana Szarego ws. kamienicy Deskurów. Pan prostu myli koszty kwalifikowane od zwykłych.

11:09 Niektórzy radni ciągle wracają do tego tematu, a radny Szary rozdaje im wyliczenia, które on zdobył, właśnie ws. kamienicy Deskurów. Podczas wypowiedzi radnego Rejczaka natomiast, odezwali się radni z drugiej strony sali i wtedy przewodniczący Wójcik powiedział: - Proszę nie dać się wyprowadzić z równowagi, choć będą dziś tego próbować.

11:11 Przewodniczący Wójcik w międzyczasie rozdał radnym... informacje z zarzutami dla prezesa Radpecu.

11:15 Andrzej Łuczycki: Ważna jest też kwestia dot. przyszłości Radpecu. Dobrą decyzję podjął prezydent Witkowski, który nie przyjął oferty Enei, gdyż oznaczałoby to sprywatyzowanie firmy, a ciepło musi leżeć w gestii miasta i być spółką miejską.

11:20 Magdalena Lasota: Podwyżki cen paliwa, węgla i wiele innych, muszą spowodować również podwyżki cen ciepła w Radomiu, a przecież te pierwsze podwyżki to "zasługa" rządu PiS. Czemu nie mówicie państwo, że od 2014 roku Radpec nie podwyższyło ani razu ceny ciepła, a były nawet obniżki. To wina rządu, że rosną nam ceny wszystkiego, stąd Radpec musiał złożyć wniosek do URE.

11:29 Pani Kaleta odpowiadała na wcześniejsze pytania radnych. M.in. poinformowała, że karą za niedostosowanie się do decyzji URE, będzie płatność około 15 mln zł.

11:33 Pierwszy apel, o którym pisaliśmy wyżej, został przez radnych przyjęty, natomiast nad drugim radni będą jeszcze raz debatować, choć już o tym mówili ws. dyskusji o Radpecu ogółem... I znów kilku radnych zapisało się go głosu, i znów będziemy mieli kampanię przed niedzielnymi wyborami samorządowymi ;)

11:36 Rozpoczęło się od ataków radnych PO na radnego Szarego... Marta Michalska Wilk m.in. powiedziała, aby skończyć z tą "Pisowską propagandą" i przypomiała sprawę dot. prezesa Administratoru za czasów prezydenta Kosztowniaka.

11:37 Magdalena Zając powiedziała, że to co rozdał radnym przewodniczący Wójcik, to jakiś artykuł prasowy, który nie wskazuje, że prezes Radpecu ma postawione jakieś zarzuty prokuratorskie.

11:43 Ryszard Fałek: Panie Wójcik, pan zachowuje się nagannie. Tak nie można się zachowywać. Obniża pan prestiż Rady Miejskiej, odzywając się do radnej, aby "odszczekała" swoje słowa. Robicie tu jakieś hity przedwyborcze, a nie przeszkadzała wam sytuacja z prezesem Administratora sprzed kilku lat? Rozdaje pan jakieś artykuły prasowe, gdzie dziennikarz może napisać co chce, i chce pan nam wmówić kłamstwo, tak nie można.

11:44 Wiesław Wędzonka: Jeśli ktoś nie ma zarzutów prokuratorskich, może pełnić funkcję prezesa, także nasza dyskusja jest bezpodstawna.

11:45 Andrzej Sobieraj: Radni mają prawo mieć obawy dot. prezesa, który gospodaruje funduszami miejskimi.

11:49 Dariusz Wójcik: Panie Fałek, a słyszał Pan, co powiedziała do mnie radna PO? Nikt nie przesądza o winie prezesa Radpecu, ale człowiek, który ma zarzuty prokuratorskie, nie powinien pełnić obowiązków w tak ważnej firmie, w przededniu wielomilionowej inwestycji. My żądamy, aby prezydent odebrał prezesowi pieczątki i możliwość decydowania o przyszłości Radpecu. Czy tak wiele żądamy? Nie mówimy, aby go odwołać.

11:50 Stanowisko zostało przyjęte.

11:50 Temat dot. RCS, został przesunięty na później, zaś teraz informacja prezydenta na temat wdrożenia reformy oświaty w Radomiu, w tym zmiany rejonizacji: działania podjęte w sprawie PSP nr 4, w tym propozycje zmniejszenia wielozmianowości w tej szkole na etapie wdrażania reformy.

11:53 Na mównicy dyrektor PSP nr 4.

12:04 - Pracuję w tej szkole od 2005 roku i nie przypominam sobie, aby kiedyś placówka było jedno-zmianowa, zawsze było wielozmianowa. Głośno jest też o czasie pracy szkoły, od momentu wprowadzenia reformy oświaty, a więc wcześniej lekcje trwały do 16:50, a teraz do 17:20, a więc jest to zmiana o tylko 30 minut. Obecnie w szkole są uczniowie klas 7 i 8. Gdyby nie reforma, szkoła byłaby jednak już jednozmianowa - m.in. usłyszeliśmy. Wszystkiemu towarzyszy prezentacja. Dyrektor tłumaczy wszystko radnym bardzo dokładnie i obszernie, np. o rekrutacji do szkoły.

12:09 Chodzi tu o przeciążenie szkoły. Wiceprezydent Semik tłumaczy, że szkoła m.in. została przeciężona, gdy dyrektorem szkoły, był... obecny kurator szkoły. 

12:14 Dariusz Wójcik: Winę za tę sytuację, za to, że w szkole nr 4 jest dużo więcej uczniów niż powinno być, ponosi prezydent Witkowski. Gdyby pan wyraził zgodę na utworzenie nowego oddziału szkoły, o co prosiliśmy, aby była tam podstawówka i liceum, nie byłoby tego problemu. Obiecuję, że jeżeli zmieni się prezydent, zostanie to rozwiązane. Zganianie wszystkiego na reformę oświaty, jest nieuczciwe. To tylko i wyłącznie wasza wina.

12:18 Leszek Pożyczka: Nieważne, ile pan pokaże slajdów, zawsze ta szkoła będzie przeciążona. Tutaj trzeba zmienić obwód, zrobić coś, bo będzie jeszcze gorzej.

12:19 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz: Panie dyrektorze, czy macie jakikolwiek pomysł na rozwiązanie tego problemu?

12:20 Przewodniczący Wójcik ogłosił przerwę do godz.... 15:00! W tym czasie radni złożą wizytę na budowie RCS, a prezydenci będą uczestniczyć w uroczystościach związanych ze świętem Edukacji Narodowej.

14:00 Trwa przerwa, natomiast poniżej najświeższe informacje dot. budowy hali w ramach Radomskiego Centrum Sportu:

15:03 Ciągle czekamy na wznowienie sesji. Nie ma jeszcze prezydentów, natomiast w sali USC pojawił się dziennikarz Mateusz Borek, którego organizacja MB Promotions ma we współpracy z miastem zorganizować w listopadzie galę boksu zawodowego w budowanej nowej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Struga w Radomiu.

15:05 Sesja została wznowiona. Wracamy do punktu, na którym zakończyliśmy, tj. informacja prezydenta na temat wdrożenia reformy oświaty w Radomiu, w tym zmiany rejonizacji: działania podjęte w sprawie PSP nr 4, w tym propozycje zmniejszenia wielozmianowości w tej szkole na etapie wdrażania reformy.

15:07 Radny Szary powiedział, że wiceprezydent Semik "miał pecha", gdyż kilka osób słyszało o tym, że dyrektor Nowak przewidział to, że szkoła może zostać przeciążona.

15:10 Magdalena Lasota: Dyrektor wcześniej pokazał, skąd jest przepełnienie. Początek tej sytuacji miał miejsce w 2011 roku, gdy było tworzone po 10 oddziałów przedszkolnych i te dzieci zostały. Reforma natomiast sprawiła, że dzieci nie odeszły ze szkoły, tylko zostały na 7 i 8 klasę.

15:17 Kazimierz Woźniak: Niektórzy mają słabą pamięć i przypominają tylko to, co do ich teorii pasuje. Wszystkie reformy mają to do siebie, że wprowadzają wiele zamieszania. Szukajmy rozwiązania, a nie róbmy z tego polityki.

15:18 Na mównicy były dyrektor szkoły, Andrzej Nowak.

15:25 - Ta szkoła zawsze była przepełniona i to było pewne, że prędzej czy później, problem się zrobi. Gdy chcieliśmy utworzyć drugą szkołę, usłyszeliśmy, że nie ma tylu dzieci na Ustroniu, aby były dwie szkoły oraz, to słyszałem od wiceprezydenta Semika, że nie może być takiej sytuacji, że w jednym budynku jest liceum i dzieci z klas np. 1-2, a teraz są tam przedszkolaki, więc jednak można było. Nie wiem, czy mam mieć teraz satysfakcje, że pewne rzeczy przewidzieliśmy, bo to było kwestią czasu, że taki problem będzie miał miejsce. Ale nie, nie mam satysfakcji, gdyż konsekwencje ponoszą teraz jedynie młodzi ludzi, którzy kończą lekcje po godz. 17. Myślę, że gdyby wtedy udało się pewne rzeczy przewidzieć i zrobić, dziś nie byłoby problemu - powiedział.

15:33 Wiceprezydent Semik: Fakt przeciwko faktowi - tak, ale słowo przeciwko słowu - nie. Przywołanie jak było, teraz nie ma znaczenia, patrzymy w przyszłość. Nie spodziewałem się, aby dyrektor Nowak powiedział coś innego, gdy jest kandydatem PiS do Rady Miejskiej. Ponadto zadałbym pytanie, w jakim stanie zostawił Pan ZSO nr 4... jest to pytanie retoryczne, bo wiemy, jak było. Trzeci element to, jak ktoś proponuje rozwiązania, to muszą one być zgodne z prawem.

15:34 Przechodzimy do informacji prezydenta nt. Radomskiego Centrum Sportu, tj. "przedstawienie umów z wykonawcą wraz z aneksami"; "przedstawienie umowy na dofinansowanie inwestycji" oraz "przedstawienie umów na organizację imprez w hali RCS (gala boksu zawodowego, klubowe mistrzostwa świata w piłce siatkowej).

15:35 W imieniu prezydenta przemawia Grzegorz Janduła, prezes MOSiR.

15:38 Prezes przypomina harmonogram prac oraz podpisywania umów dot. budowy RCS. Mówi też o dofinansowaniach inwestycji. - Umowa jest realizowana, przesunięcie nastąpiło do 31 stycznia 2019 roku. Jeśli chodzi o imprezę "wojna domowa", obecnie trwają ustalenia treści umowy, nie mogę udzielić żadnych szczegółów, dopóki nie podpiszemy umowy.

Ws. KMŚ: - Impreza odbędzie się 26 listopada. Umowę podpisaliśmy 12 września. MOSiR nie jest organizatorem tej imprezy, MOSiR tylko użycza halę, impreza nic nie kosztuje miasto.

15:40 Głos mają radni.

15:45 Marek Szary: Dobrze się stało, że mieliśmy okazję jechać i zobaczyć halę. Teraz więc jak słyszę, że prezes mówi o imprezie i że hala zostanie oddana do użytku 12 listopada, to mam pytanie, którego roku. Uważam, że w tym roku na pewno nie będą tam rozgrywane żadne zawody. Mam więc apel, żeby dać spokój wykonawcy, niech on w spokoju to wszystko robi, niech zrobi dobrze, nie naciskajmy tu na wykonawcę, nie róbmy awantur, bo hala jest potrzebna, ale tym w roku nie zostanie skończona. Zastanawiam się tylko, po co ten wysyp różnych imprez. Dla mnie jest to jakaś prowokacja.

15:47 Ryszard Fałek: Nie widzę takich szans, aby ta hala została oddana do użytku przed tymi zaplanowanymi imprezami. Winą jest chyba to, co dzieje się obecnie na rynku. Szkoda, ale sam pracuje w firmie, i tam też inwestycja się przedłuża.

15:49 Kazimierz Woźniak: Jak to będzie z odpowiedzialnością dot. tych przesunięć terminowych? Ponadto, wyjątkowo jestem zgodny z radnym Szarym. Tej inwestycji potrzebny jest spokój. Nie ważne, kiedy hala zostanie oddana do użytku, ważne, aby dobrze ją zrobić, bo jest nam wszystkim po prostu potrzebna i niezbędna.

15:55 Dariusz Wójcik: To, że hala ma opóźnienia, to wiemy. Większość inwestycji w Polsce jest opóźnione i nie ma tym dramatu. Dramatem jest, że próbujecie państwo manipulować radomian. Szkoda, że pan Borek wciągany jest w te gierki polityczne, przecież Pan dobrze wie, że gala odbędzie się w hali przy Narutowicza. Nie kłamcie ludzi, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Oczekujemy od Was tylko uczciwości, a nie szopki politycznej.

15:57 Mateusz Borek: Jestem apolityczny, tak mnie wychowali rodzice i proszę nie wciągać mnie w takie gierki, chcę się od tego odłączyć. Wierzę, że państwo się dogadacie i gala odbędzie się w nowej hali. Ja jestem osobą, która zapewnia rozrywkę, stworzyłem fajną kartę walk, na najwyższym polskim poziomie i do tego się na początku zobowiązałem i to zrealizowałem.

16:02 Wiceprezydent Frysztak: Chcę poinformować, że z kilkoma osobami spotkam się w sądzie w trybie wyborczym, będę odkłamywał to, co zostało tu dziś powiedziane. Ponadto, informuję, że terminy dot. oddania do użytku hali, zostały wyznaczone przez wykonawcę, nikt na nich nie naciskał.

16:04 Dziewiąty punkt dzisiejszych obrad to informacja prezydenta ws. realizacji budowy Radomskiego Centrum Rehabilitacji.

16:08 Wiceprezydent Zawodnik przedstawia dokładnie, jak RCR będzie wyglądało wewnątrz budynku, co się w placówce znajdzie itp. itd.

16:11 - Myślę, że w tym tygodniu podpiszemy umowę na budowę Radomskiego Centrum Rehabilitacji - poinformował Jerzy Zawodnik.

16:19 Radni opowiadają teraz albo o historii budowy takiego budynku w Radomiu, ew. pytają, dlaczego jeszcze nie podpisano umów.

16:22 Dariusz Wójcik powiedział, że ma nadzieję, że "Wojciech Skurkiewicz dokończy rozpoczętą przez radnych PiS budowę RCR, tak jak Andrzej Kosztowniak rozpoczął budowę Radomskiego Centrum Sportu".

16:24 "Przecież Pan prowadzi kampanię!" - grzmiał radny Woźniak. "Pan jest prowakatorem" - odpowiedział Dariusz Wójcik. Ciężko już tego słuchać...

16:28 Jeszcze krótki komentarz Mateusza Borka do sesji: Przekonałem się, że nadałem swojej gali bokserskiej bardzo dobrą, trafną nazwę: "Wojna Domowa".

16:31 Teraz... podsumowanie przez radnych mijającej kadencji Rady Miejskiej :)

16:36 Kazimierz Woźniak: Ta kadencja, była kadencją najbardziej nerwową ze wszystkich, w których miałem przyjemność pracować. Zbyt dużo było partyjniactwa, złośliwości, słów, które nigdy nie powinny mieć miejsca podczas sesji RM, zbyt mało było pracy merytorycznej. Według mnie, przewodniczący źle prowadził obrady. Ponadto, zazwyczaj kadencję kończyła uroczysta sesja, a teraz chyba tak nie będzie...

16:38 Marek Szary: To była kadencja, w której było najwięcej pracy, gdyż przypadały dwie sesje na miesiąc, tak wynika z wyliczeń. Ponadto było dużo prowokacji czy ataków prezydenta na radnych.

16:44 Ryszard Fałek: Takiej nienawiści nie było w żadnej kadencji RM. Często dochodziło do obrażania się nawzajem, w czym znaczny udział, niestety, ale miał przewodniczący Dariusz Wójcik, który prowadził sesję niezgodnie z regulaminem, wielokrotnie go łamiąc.

16:46 Jan Pszczoła zaproponował, aby radni w sobotę, podczas ciszy wyborczej, spotkali się w sali USC na "herbatce" i wszystko bez mediów podsumowali.

16:49 Wiesław Wędzonka: Szkoda, że nie potrafiliśmy się porozumieć, pięknie różnić, omawiając to, co dotyczy naszego życia w tym mieście. Żałuję bardzo, że część radnych, która na początku kadencji współpracowała z prezydentem, zaczęła pracę przeciwko prezydentowi. Pozytywną rzeczą, pomimo sprzeciwu opozycji, jest realizacja Radomskiego Programu Drogowego. Wspólnym celem był natomiast Radomski Szpital Specjalistyczny.

16:53 Dariusz Wójcik: Rozpoczęliśmy tę kadencję hasłem "Zgoda zmieni Radom", a co z tej zgody wyszło, wszyscy widzimy. Panie Woźniak, kadencja kończy się 16 listopada i wszystko jest zaplanowane, będzie uroczyste podsumowanie, także spokojnie. Jak zapamiętam tę kadencję? Pierwszy raz w historii prezydent miasta nie otrzymał absolutorium i pierwszy raz w historii prezydent utracił większość w radzie...

16:56 Karol Semik w imieniu prezydentów: Usłyszałem od radnego Szarego, że sesja to miejsce, gdzie powinno się kłócić... Kłótnia a rozmowa, to dwie różne rzeczy, jest spieranie się, ale propagowanie pojęcia, że kłótnia jest właściwa, w każdym miejscu, jest namawianiem do czegoś, co nie jest wartością. Dziękuję wszystkim, z którymi mogłem rozmawiać podczas tej kadencji RM.

17:00 Teraz interpelacje i zapytania radnych.

17:02 W międzyczasie miła uroczystość, wszyscy zgromadzeni złożyli życzenia Teresie Skoczek (dziś obchodzi imieniny), a przewodniczący Wójcik wręczył radnej bukiet kwiatów.

17:05 Radny Szary zadaje pytania, o których też mówił podczas porannej konferencji prasowej, o której więcej można przeczytać tutaj.

17:14 Radny Fałek dopytał o umowę pomiędzy miastem a PPL. - Jak to końcowe rozliczenie będzie wynikało, co wynika z umowy?

17:15 Kazimierz Woźniak: Czy miasto przewiduje jeszcze ostateczne koszenia (przed zimą) w pasach drogowych?

17:16 Czas na odpowiedzi prezydentów.

17:22 Wiceprezydent Frysztak: Panie radny Marku Szary, pytając, upowszechnia Pan nieprawdę. Jasno chcę podkreślić, że wariant, który miasto pozytywnie zaopiniowało, zostało w 2011 roku zapisane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przez prezydenta Kosztowniaka. Chciałbym, żeby Pan jasno wiedział, jak wygląda sytuacja. Natomiast, jeśli chodzi o drogę przy ul. Anny Walentynowicz, jest ona budowana we współpracy ze spółką Skarbu Państwa.

17:23 I wreszcie przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał.

17:28 Skarbnik miasta tłumaczy, o co chodzi w autopoprawkach, które tradycyjnie my nie dostaliśmy.

17:30 Teraz do głosu zapisali się radni... Ciekawe, o której skończymy ;)

17:34 Dariusz Wójcik: Nie ma zgody, aby prezydent zaciągał zobowiązania. Nie będziemy w ciemno głosowali, tak jak powiedział radny Szary, gdyż wam nie ufamy. Jeśli wam na coś zabraknie, rada jest do 16 listopada, proszę wtedy przyjść i zwołamy sesję nadzwyczajną.

17:40 Został przyjęty projekt uchwały ws. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok z autopoprawką i stanowiskiem.

17:44 Podobnie jak projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.

17:47 Przeszła również uchwała ws. zatwierdzenia projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.

18:02 Od 15 minut trwa kolejna przerwa...

18:05 Kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

autor: dm

Wasze komentarze (51)

Q
2018-10-17 19:23:00

Witkowski rozlicz sie z70 milionów na lotnisko. To nie twoje prywatne pieniadze

Q
2018-10-17 19:23:00

Witkowski rozlicz sie z70 milionów na lotnisko. To nie twoje prywatne pieniadze

on
2018-10-16 17:29:00

Realizacja programu drogowego ....tylko nie tam gdzie są w mieście najpilniejsze potrzeby .Jako przykład podam potrzebę poszerzenia i to jak najszybciej całej ulicy ZBROWSKIEGO , GDYŻ TWORZĄ SIĘ TAM NIESAMOWITE KORKI

yelo
2018-10-16 12:14:00

Witkowski już zaczyna gadać w interesie Modlina tak jak całe PO. Wcześniej Kopacz i Kalinowska. Popatrzcie Radomianie czy interes Radomia pokrywa się z interesem PO. PO to wróg miasta a Witkowski tu nic nie znaczy

apolityczny
2018-10-16 10:21:00

'tak jak Andrzej Kosztowniak rozpoczął budowę Radomskiego Centrum Sportu" to jest bingo Panie politykier Wójcik.Kosztowniak nie wiedział jak się za to zabrać coś chrzaniliście o koniówce???Jak tak można kłamac?wybudowaliście stadion na N9 bez podgrzewanej murawy,bez konkretnych świateł,z licencją na 3 i 2 ligę.Tacy z was fachowcy.Rządzić potraficie jak macie większość.

obserwator
2018-10-16 08:58:00

DO Kamil gdzie pracuje Czajkowski?

gurlik
2018-10-16 08:46:00

Wozniak z Falkiem jestescie dramatem tego miasta. Przydupasy PO kryjące się pod plaszczykiem bezpartyjnych.

0
2018-10-16 08:28:00

Witkowski wygra w 1 turze

0
2018-10-16 08:26:00

jak można przejść samemu do drugiej tury?

Kamil
2018-10-16 07:49:00

Czajkowski może nikogo nie będzie musiał nikogo popierać bo sam przejdzie do drugiej tury. Wystarczy że dacie mu szansę. Gość naprawdę wie co mówi i ma doświadczenie. Zna potrzeby Radomia.

obserwator
2018-10-16 07:37:00

Czajkowski to PiS w drugiej turze poprze Skurkiewicza inaczej wyleci z pracy w PGZ

st
2018-10-16 07:26:00

Kto jest zamieszany w afery wsrod radnych? Podaj nazwiska bo to sa tylko insynuacje?

Asus
2018-10-15 23:57:00

A czemu człowiek zamieszany w aferę korupcyjna prowadzi jeszcze sesję RM?Ten aferzysta nie ma honoru .

radni odeszli
2018-10-15 22:55:00

Radni odeszli z PO bo PO by im już nie dała miejsc na listach do rady miejskiej i musieli ucieć do PiS.Z tej trójki co odeszli wejdzie tylko Marcin Kaca, pani Pastuszka i pan Chłopicki nie mają szans na mandaty radnych.

najgorsza rada po 1989
2018-10-15 22:54:00

To chyba najgosza kadencja rady miejskiej naszego miasta po 1989 r. szkoda słów jak słabi byli radni w tej kadencji. Podobno w przyszłej kadencji bedą tylko radni ; PiS,PO,Kukiz 15 i Bezpartyjni Radomianie.

Zgoda buduje
2018-10-15 22:49:00

Jak można tak kłamać. Nie głosujemy na Radka. Oddaj głos na Gałka, Czajkowskiego, Skurka tylko nie Radka.

Rafał
2018-10-15 22:47:00

Teraz nie dziwię się, że 3 radnych opuściło klub PO. Towarzystwo PO w Radomiu to wstyd. Proszę o głosy na komitet Rafała Czajkowskiego

0
2018-10-15 22:29:00

Politycy PO nie dbają o dobre imię Radomia

Radomianin
2018-10-15 22:23:00

Nie chce siać fermentu ....ale podobno perukarz z Grójca dał polecenie firmie R...Bud by termin oddania hali w żaden sposób nie został dotrzymany ....

0
2018-10-15 21:24:00

I o to chodzi żeby Saczywko wiele powiedział jak interesy robił z pisowskim radomskim układem radomskim

 1 2 3 > 

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej