Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Prezydent Radomia bez absolutorium! Sesja Rady Miejskiej [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2018-06-18 09:00:00, aktualizacja: 2018-06-18 16:55:00

Po raz pierwszy w historii radomskiego samorządu, radni Rady Miejskiej nie udzielili absolutorium prezydentowi miasta, z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. - To czysta polityka, gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła wykonanie budżetu bardzo dobrze - komentował Radosław Witkowski.

09:00 Porządek dzisiejszej sesji znaleźć można tutaj.

09:01 Sesję można oglądać na żywo w internecie - tutaj.

09:05 Czekamy na rozpoczęcie sesji.

09:08 Przewodniczący Wójcik otworzył 74. sesję Rady Miejskiej w Radomiu.

09:09 Na sesji pojawiły się osoby (głównie z SLD, na czele z Marcinem Dąbrowskim), którzy apelują o nadanie Józefowi Grzecznarowskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Radomia.

09:10 Są też córki byłego prezydenta Radomia. Natomiast przewodniczący Wójcik ogłosił pięć minut przerwy, gdyż przemawia niepełnosprawny radomianin (o którym pisaliśmy na jednej z poprzednich sesji), mający pretensje do władz miasta.

09:15 Sesja została wznowiona.

09:15 Przewodniczący Wójcik poinformował, że na przyszłej zwyczajnej sesji RM, jako pierwszy punkt w rozpatrzeniu projektów uchwał, radni zajmą się nadaniem Józefowi Grzecznarowskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Radomia.

09:17 Znów są kłopoty z maszynką do głosowania.

09:18 Radni teraz głosują nad wnioskami prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad nowych projektów uchwał.

09:21 Trochę tego jest... I tak minęło nam już ponad 20 minut...

09:24 Niektórzy radni głosują przeciw, gdyż mają pretensje, że nawet nie mieli czasu zapoznać się z tymi projektami uchwał.

09:29 Wreszcie przechodzimy do realizacji porządku obrad.

09:30 Na krótkiej konferencji, Marcin Dąbrowski powiedział, że mieli zapewnienie, że dziś radni zajmą się ich projektem, a takie przekładanie tej sprawy, "to gierki przewodniczącego Wójcika" - usłyszeliśmy.

09:38 Teraz kolejne minuty zajmują pytania radnego Fałka ws. informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

09:41 W końcu "rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomia za 2017r."

09:42 Na mównicy prezydent Radosław Witkowski.

09:45 Jest też prezentacja. Slajdy - tutaj.

09:47 - Wzrosły dochody i wydatki, zmniejszył się deficyt i zwiększyła się nadwyżka operacyjna – tak wyglądała realizacja budżetu miasta w 2017 roku. Sprawozdanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody miasta zwiększyły się o 67 mln zł - to m.in. efekt znaczącego wzrostu wpływów z tytułu podatków PIT i CIT. To świadczy o tym, że coraz więcej osób pracuje i coraz więcej dzieje się w obrocie gospodarczym. Wzrosły też wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, co jest pochodną inwestycji realizowanych przez osoby indywidualne oraz firmy - mówił prezydent Witkowski.

09:49 - Wydatki miasta wzrosły w 2017 roku o 44 miliony złotych. To w dużej mierze efekt reform w systemie oświaty i kosztów, jakie miasto musiało ponieść na przykład na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 22 miliony złotych, a nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest o 8 milionów wyższa, niż rok wcześniej i wynosi 59 milionów złotych. To kwota, która ma znaczący wpływ na możliwości inwestycyjne miasta. Uważam, że budżet został zrealizowany bardzo dobrze. Jednoznacznie potwierdza to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Apel: skupmy się na argumentach merytorycznych, a nie politycznych. Opinia RIO nie pozostawia tu żadnych wątpliwości - dodał prezydent.

09:50 Teraz na mównicy przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Marek Szary.

09:51 Przypomnijmy, że Komisja Rewizyjna - pierwszy raz w historii radomskiego samorządu - negatywnie oceniła wniosek absolutorium prezydentowi naszego miasta. Więcej - tutaj.

09:59 Marek Szary: Dlaczego radni głosowali przeciw? Przede wszystkim przez nadmierne zadłużanie miasta. W planie budżetu na 2017 rok założono deficyt budżetowy w wysokości 49,5 mln zł, a zrealizowany został w wysokości około 28 mln zł. Na pokrycie deficytu budżetu powinno się zaciągnąć kredyt w wysokości 28 mln, a miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 49 mln zł, z tego więc tytułu miasto poniosło straty. Ponadto miasto nie zrealizowało 5 mln planowanych inwestycji w budowę środków trwałych.

10:00 Zdanie odrębne w tej sprawie złożyła radna Lasota, która jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

10:04 - Nie zgadzam się z uzasadnieniem przewodniczącego, nie zgadzam się z podanymi tezami, które są kłamliwe i czysto polityczne, a nie merytoryczne. Dziś otrzymaliśmy opinię RIO, która w zasadzie wszystkie opinie przewodniczącego odrzuciła - mówiła.

10:04 Teraz wystąpienia klubowe.

10:05 Najpierw jednak opinia RIO, którą odczytuje skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka.

10:18 Jakub Kowalski na początek przypomniał słowa przewodniczącego Wędzonki, który w 2013 roku mówił, że "RIO zawsze budżet oceni pozytywnie". - Przez wiele lat w radomskim samorządzie PO głosowało przeciwko udzieleniu absolutorium dla prezydenta Kosztowniaka, głosowało politycznie, a dziś chce, abyśmy my zrobili coś innego. Dlaczego my dziś mielibyśmy robić inaczej i posłuchać apeli pana prezydenta? Musimy powiedzieć dość mizernej polityce prezydenta Witkowskiego, zbudowanej głównie o PR i marketing - dodał.

10:27 Wiesław Wędzonka: Radny Kowalski odniósł się tylko i wyłącznie do polityki, a nie do tego, co jest w tym budżecie. Opinia RIO, którą dziś otrzymaliśmy, deklasuje i obala wszystkie zarzuty przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Marka Szarego. To jest skandal na skalę Polski, tak komisja nie powinna pracować. Chciał Pan dokopać prezydentowi? I co, udało się? Wasza opinia, wasze słowa, wasze działania są tylko czysto polityczne i kompletnie nie odnoszą się do budżetu. Działacie na szkodę miasta.

10:30 - Dla mnie Komisja Rewizyjna i jej opinia, jest w tej sprawie najważniejsza - dodał radny Sobieraj.

10:30 Na wniosek klubu radnych PO... godzinna przerwa :O

11:33 Obrady zostały już wznowione.

11:33 Trwa dyskusja radnych.

11:39 Marta Michalska-Wilk: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Marek Szary - przyp. red.) jest fanatycznym politykiem, posuwa się do kłamstw. Opinia RIO jest doskonała. To jeden z najlepszych budżetów w historii radomskiego samorządu, takie są fakty. Panie Szary, niech Pan się weźmie do merytorycznej roboty, bo uprawia pan populizm, a nie za to panu płacą.

11:44 Jan Pszczoła: Kto ma większość, ten ma rację, pan Witkowski nie ma tego i tego. Ubiegłoroczna praca pana zaplecza sprawiła, że stracił pan większość w radzie. To pana niszczy. Niszczy też pana PR, przez to właśnie pan traci..

11:49 Radna Zając, podobnie jak radna Lasota, chwali realizację ubiegłorocznego budżetu miasta Radomia. - Dziękujemy Wam panowie wiceprezydenci i p. Tyczyński, za to, że miasto wreszcie kwitnie, że młodzież ma co robić. Propaganda PiS nic tu nie zmieni, dla Was jest to niewygodne, że dużo się dzieje - powiedziała radna PO.

11:58 Radny Fałek przypomina, co to w ogóle jest to "absolutorium". W takim razie, my też to zrobimy ;-)

11:59 Absolutorium (łac. absolutorium – zwolnienie, unieważnienie) – określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

12:05 Dawid Ruszczyk: Panie Szary, Pan podał takie argumenty, że nawet mógł Pan powiedzieć, że krawaty prezydenta się Panu nie podobają i dlatego zagłosujecie przeciwko budżetowi.

12:09 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz: Budżet powinien być proinwestycyjny; inwestycji zakończonych powinno być dużo, dużo więcej.

12:10 Kazimierz Staszewski: Zawsze opozycja była przeciw absolutorium. Dziś po prostu zabrakło panu prezydentowi tej przewagi w radzie. Myślę, że cyferki, które Pan przedstawił, w ogóle nie mają się do tego, co dzieje się w mieście, Pan nic ważnego dla Radomia nie zrobił i nie zrobi.

12:15 Kazimierz Woźniak: Miało być merytorycznie, ale dziś nie ma tu w ogóle merytoryki, jest tylko dyskusja czysto polityczna. Merytorycznie, wczytując się w opinię RIO, stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało wydane z dużą wadą. Moim zdaniem, to jeden z najlepiej wykonanych budżetów w ostatnim czasie.

12:24 Dariusz Wójcik: Sprawowanie władzy to umiejętność przekonywania innych do swoich pomysłów. Panu się to nie udaje, nawet nie potrafi się Pan dogadać z marszałkiem Struzikiem, co pokazują pozyskiwane obecnie środki zewnętrzne, wyprzedza nas Ostrołęka, Siedlce czy Ciechanów, niech Pan zobaczy, do czego Pan doprowadził miasto przez te cztery lata. Jak słucham wystąpień niektórych radnych, to Kim Dzong Un by się zawstydził, gdyby dostawał takie pochwały. Prezydent spuścił głowę, jak się wypowiadaliście, bo się zawstydził tych wszystkich wypowiedzi, tego "przechwalstwa". Za prezydenta Kosztowniaka miasto się rozwijało, teraz wszystkie inwestycje robione są na kredyt. Porównanie tych rządów, to jak przesiąść się z mercedesa do malucha.

12:31 Leszek Pożyczka: Prezydent Witkowski oddaje do użytku tylko drobne rzeczy. Prezydent będzie oceniany jako prezydent niedokończonych inwestycji. W trzecim roku kadencji, oczekuje się, że będą te wielkie inwestycje już oddawane do użytku, a tak nie jest... Przejawem nieudolności jest tak długie przekazywanie pieniędzy na film "Klecha". Panie prezydencie, więcej pokory na pewno by Panu pomogło.

12:36 Andrzej Łuczycki: "Radom Wąchockiem naszych czasów"; "Radom leży w depresji"; "Radom to nie miasto, to stan umysłu" - takie nagłówki o Radomiu, dowcipy, były, gdy miastem rządził prezydent Kosztowniak. Teraz tego nie ma, Radom się rozwija, wreszcie coś się w mieście dzieje, i jest to zasługa tylko i wyłącznie prezydenta Witkowskiego.

12:40 Adam Bocheński: Jesteśmy gnojeni na każdym kroku. Radom musi się wreszcie stać stolicą województwa. Jeżeli to się nie zmieni, to nic się nie zmieni.

12:46 I kolejna przerwa, nie wiadomo dlaczego. Tym razem 20-minutowa.

13:07 Obrady zostały wznowione.

13:10 Skarbnik miasta tłumaczy kolejne "niewiadome", jeśli chodzi o budżet i opinię RIO.

13:15 Na mównicy ponownie prezydent Witkowski. Ponownie mamy też prezentację.

13:18 Radosław Witkowski: Mam nadzieję, że wszyscy radni dokładnie zdążyli już zapoznać się z uchwałą RIO, która masakruje opinię Komisji Rewizyjnej. Uchwała ta nie pozostawia wątpliwości, że byliśmy najlepszym samorządem, które opiniowała ta RIO. Panie radny Szary, Pan zachowuje się, jakby cały czas był na wojnie. Nie ma już wojny, jest pokój. Czemu tak bardzo boli Pana to, że wprowadzamy te wszystkie zmiany? Że będziemy mieli nowoczesną halę, że radomianie nie muszą już jeździć i chodzić po błocie....

13:22 Głosowanie ws. przyjęcia projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Radomia za 2017 rok: 14 głosów przeciw, 11 "za". Dwóch radnych wstrzymało się od głosu, co oznacza, że uchwała nie została pozytywnie zaopiniowana.

13:25 Głosowanie ws. udzielenia prezydentowi Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok: 16 radnych było przeciw, 11 "za".

13:32 Za nami informacja z realizacji Radomskiego Programu Drogowego, Przebudowy drogi nr 9 i 12 oraz budowy Trasy N-S.

13:33 Teraz dopiero interpelacje i zapytania radnych. Później przyjdzie czas na odpowiedzi prezydentów.

13:35 Rekordzista - radny Kaca złożył dziś 11 interpelacji :)

13:42 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz: Dlaczego nie ma w Radomiu miejskiej strefy kibica i czy nie można jej było usytuować w MOK "Amfiteatr"? Czy będzie wreszcie przedstawiony radnym harmonogram utwardzania ulic w ramach Radomskiego Programu Drogowego?

13:46 Marcin Kaca zapytał, kiedy odbędzie się spotkanie mieszkańców kilku radomskich ulic na Wośnikach i Borkach z przedstawicielami wodociągów oraz, dlaczego Kozienice mogły utworzyć podczas MŚ miejską strefę kibica, a Radom tego nie uczynił.

13:51 Radna Kotkowska poprosiła o wsparcie i pochylenie się nad sprawą dot. bramy przy ul. Niedziałkowskiego.

13:54 Radny Kowalski wspomniał o tym, aby UM wsparł Resursę Obywatelską w sporządzeniu umowy dot. przekazaniu funduszy na realizację filmu "Klecha".

13:57 Radny Wędzonka: Czy negocjacje ws. hali wystawienniczej PGZ się zakończyły, a jeśli tak, to czy PGZ wystąpił już o wydanie zezwolenia na budowę?

14:03 Przewodniczący Wójcik zadał kilka pytań, m.in. "ile mieszkań komunalnych i socjalnych zostało wybudowanych i oddanych do użytku w tej kadencji Rady Miejskiej?" oraz "Co się dzieję z procesem inwestycyjnym Radpecu?".

14:05 Tymczasem pięć minut temu rozpoczął się pierwszy dzisiejszy mecz mundialu w Rosji - Szwecja vs. Korea Południowa. Przypominamy, że jutro o godz. 17:00 pojedynek Biało-Czerwonych z Senegalem. Już teraz zapraszamy do naszego konkursu, w którym za dobre wytypowanie wyniku tego spotkania, możecie wygrać atrakcyjne nagrody :) Konkurs rozpocznie się we wtorek o godz. 9:00.

14:14 Mateusz Tyczyński ws. miejskiej strefy kibica: - Miasto Radom ostatni raz współorganizowało strefę kibica w 2012 roku. Wówczas kosztowało to 150 tysięcy złotych. Strefa jednak - pod względem biznesowym - okazała się kompletną klapą i teraz żaden z przedsiębiorców nie zdecydował się na takie przedsięwzięcie. Na dodatek, 150 tysięcy nie wystarczyłoby w tym roku nawet na część licencji, a miasto musiałoby wydać setki tysięcy złotych. Ze względu na wspomnianą klapę strefy w 2012 roku, żadna z firm nie chce tego współorganizować z miastem, i nie chciała też w roku 2014 oraz 2016. Gdyby taki przedsiębiorca się pojawił, MOSiR bardzo chętnie by dołożyło około 150 tysięcy złotych.

14:18 Wiceprezydent Frysztak mówił m.in. o tym, że miasto może stracić wszystkie drogi o statusie drogi krajowej. Wyjaśnił też sytuację dot. dk nr 7, o czym my więcej pisaliśmy tutaj.

14:24 Koniec odpowiedzi, także doczekaliśmy się rozpatrzenia projektów uchwał ;>

14:25 Jeszcze nie, jeszcze jakieś "poboczne tematy"...

14:28 Przewodniczący Wójcik poinformował, że analizowany jest proces inwestycyjny budowy nowej siedziby PGZ w Radomiu i trwają rozmowy ze spółką Rewitalizacja. - Ja jednak zajmuje się w PGZ zupełnie innymi sprawami, niż ta budowa - powiedział.

14:29 Teraz debata nad słowami przewodniczącego Wójcika, który powiedział, że miasto nie jest dla PGZ-u żadnym partnerem w rozmowach dot. budowy siedziby...

14:32 Gdyby nie te niepotrzebne dyskusje niektórych radnych i wiceprezydentów, sesje trwałyby zdecydowanie krócej, no, ale cóż...

14:33 Obecnie rozpatrzenie projektu uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 - 2037.

14:35 Jednak nie... najpierw projekt uchwały na druku nr 620 ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 rok.

14:36 Uchwała została przyjęta.

14:37 Teraz druk nr 627, dot. również zmian w budżecie miasta na ten rok.

14:40 Ta uchwała również została przez radnych przyjęta.

14:40 Przeszła także uchwała ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 - 2037 - radni przyspieszyli ;)

14:43 Podobnie jak projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 436/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.12.2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 143/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Potkanów".

14:47 Został też przyjęty projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Radomia a Gminą Kowala w zakresie realizacji zadania z pomocy społecznej.

14:49 Tak samo projekt uchwały ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Nadrzecznej na terenie miasta Radomia.

14:50 Radni debatują nad projektem uchwały ws. przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących, w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu.

15:57 Wiceprezydent Semik wyjaśnił, że ministerstwo poprosiło władze miasta o nową uchwałę w tej sprawie - z datą 2018 roku.

14:59 Głosowanie radnych pozytywne, tj. projekt uchwały został przyjęty :)

15:03 Tak samo projekt uchwały ws. zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 18, poprzez przeniesienie jego siedziby.

15:07 Przeszła też uchwała ws. zmiany uchwały nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 304/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.

15:10 Ws. projektu uchwały ws. "zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia", do głosu oczywiście zapisało się dwóch radnych, tj. Mirosław Rejczak oraz Ryszard Fałek.

15:19 Projekt uchwały został przez radnych przyjęty.

15:25 Trwa dyskusja nt. projektu uchwały dot. udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych.

15:27 Na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów zwanym dalej „Rozporządzeniem” oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE L 187 z 26.06.2014 r.) zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 5 lat grunty, nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane budowle lub ich części położone na terenie Radomia i zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję początkową spełniającą co najmniej poniższe warunki:

1) zrealizowana inwestycja początkowa jest budynkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, w którym co najmniej 3000 m 2 powierzchni użytkowej stanowią powierzchnie biurowe o wysokim standardzie wraz z powiązanymi z nimi pomieszczeniami socjalnymi oraz technicznymi, przy czym za powierzchnię biurową o wysokim standardzie rozumie się powierzchnię spełniającą co najmniej 5 z poniższych kryteriów, z czego obowiązkowe są 3 kryteria wymienione w punktach: a, b, c oraz wybrane 2 kryteria z pozostałych:

a) posiada klimatyzację,
b) wysokość pomieszczeń wynosi minimum 3,00 m,
c) posiada okablowanie strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych i systemów komputerowych,
d) posiada system podnoszonych podłóg,
e) posiada co najmniej podwójne szyby niskoemisyjne w całej powierzchni biurowej,
f) posiada podwójne zasilanie lub awaryjny system podtrzymywania napięcia,
g) posiada co najmniej 20 stojaków dla rowerów,
h) posiada system kontrolujący klimat wewnątrz pomieszczeń (ogrzewanie, chłodzenie), oświetlenie ze sterowaniem, systemy bezpieczeństwa, ochronę p.poż. i kontrolę dostępu dla ekip ratunkowych na poziomie parteru,

2) udzielone zwolnienie nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej, o której mowa w Rozporządzeniu.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielone na podstawie niniejszej uchwały stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznawaną na inwestycję początkową.

15:35 W uzasadnieniu czytamy:

"Uchwała w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych to bardzo ważne narzędzie w celu pobudzenia zaangażowania sektora nowoczesnych usług biznesowych, realizującego zadania w zakresie m.in. sektora usług dla biznesu ( Business Process Outsourcing ) oraz przez centra usług wspólnych ( Share Services Center). W praktyce uchwała ma wspomóc w pozyskiwaniu nowych inwestorów w/w sektora, zachęcać przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne do tworzenia nowych inwestycji biurowych w Radomiu, w których powstaną nowe miejsca pracy. Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych w nowo wybudowanych budynkach na okres 5 lat, przy spełnieniu określonych warunków. Pomoc na określonych w uchwale warunkach może być udzielona do 31 grudnia 2020 roku z uwagi na przyjęcie przez Komisję Europejską Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020 (Dz. U.UE C 209 z 23.7.2013).

Od kilku lat w Polsce bardzo prężnie rozwija się sektor centrów nowoczesnych usług biznesowych. Jak dotąd centra typu BPO/SSC powstawały głównie w największych polskich aglomeracjach. Jednak z jednej strony poziom nasycenia tych aglomeracji centrami oraz permanentny ich rozwój z drugiej strony, skłaniają do poszukiwania potencjału rozwoju także w mniejszych miastach, które również posiadają potencjał inwestycyjny w tej branży. Istotnymi elementami, branymi pod uwagę przy poszukiwaniu miejsca na ulokowanie nowej inwestycji są m.in. nowoczesne powierzchnie biurowe oraz zasoby ludzkie.

Niniejsza uchwała stanowić będzie instrument do przyciągnięcia inwestorów, budujących nowoczesne powierzchnie biurowe zarówno dla potrzeb własnych jak i na wynajem - dla przedsiębiorstw z sektora BPO/SSC. Zapisy niniejszej uchwały mogą przyczynić się wzrostu podstawy opodatkowania powierzchni biurowych i gruntów po okresie zwolnienia z podatku oraz do tworzenia nowych miejsc pracy."

15:39 Przypomnijmy, że sesję można oglądać na żywo w internecie - tutaj, a my jako jedyni prowadzimy tekstową relację na żywo od początku do końca obrad :)

15:50 Przedłużyło się to wszystko. Projekt uchwały ws. udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych, został przez radnych odrzucony. Ciekawostka: głosowało tylko 16 na 28 radnych ;)

15:52 Kilku radnych zapisało się też do głosu ws. kolejnego projektu uchwały, tj. ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Radomia.

15:55 Najpierw punkt dot. ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia.

16:00 Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od:

1. szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych (w tym schronisk młodzieżowych),
2. poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych),|
3. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
4. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
5. żłobków i klubów dziecięcych,
6. szpitali oraz placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż najkrótszej drogi dojścia, zgodnie z zasadami ruchu pieszych przyjętymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Odległość liczy się od najbliższego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego wejścia do obiektu chronionego. W przypadku, gdy obiekt posiada dowolne stałe ogrodzenie, odległość liczy się do najbliższego wejścia na teren obiektu.

16:05 Uzasadnienie:

9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU.2018.310). Podobnie jak w przypadku uchwały „limitowej” ustawodawca wyznaczył naszemu miastu termin, licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji, na przyjęcie uchwał o usytuowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Po upływie tego terminu wygasa aktualnie obowiązująca uchwała określająca zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Brak nowej uchwały, która jest podstawą oceny usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, uniemożliwi po 9 września 2018 r. wydawanie zezwoleń nowym oraz kontynuującym działalność przedsiębiorcom.

Przygotowana uchwała jest kontynuacją zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu obowiązujących w naszym mieście już od ponad 10 lat i zawiera zapisy powtórzone z uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 173/2007 z 29 sierpnia 2007 r.

16:09 Wpłynął wniosek radnego Woźniaka, aby wprowadzić odległość 150 m. Wniosek został przyjęty.

16:10 Cały projekt uchwały również został przez radnych przyjęty.

16:12 Teraz projekt uchwały na druku nr 624 ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Radomia.

16:19 Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1. wynosi 850 zezwoleń o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
2. wynosi 850 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. wynosi 850 zezwoleń o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 1050 zezwoleń.

3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 1500 zezwoleń.

16:20 Radny Wędzonka ma pretensje i mówi, "ile interesów zniszczyliśmy, dzięki takiej jednej decyzji o zwiększeniu tej odległości do 150 m". - Przecież od zawsze było 100 metrów, po co było to zmieniać? Myślenie nie boli - mówił.

16:24 W uzasadnieniu czytamy m.in., że: "Nowelizacja zmieniła zasadę ustalania limitu - z liczby punktów sprzedaży na rzecz określenia ilości zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta oraz zobowiązała rady gmin do ustalenia limitu dotychczas nielimitowanych zezwoleń na piwa."

16:24 Projekt uchwały został przyjęty.

16:33 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, tutaj.

16:35 Na sali obrad coraz mniej osób, również coraz mniej radnych - większość bezwzględna chyba jednak jest ;)

16:40 Strata szpitala z roku na rok jest coraz mniejsza. Gdy prezydent Witkowski rozpoczynał swoją kadencję, wynosiła ona 12 mln złotych, a teraz jest to tylko 1,6 mln. Sytuacja szpitala jest coraz lepsza, pracownicy dostali nawet podwyżki - mówił wiceprezydent Zawodnik.

16:41 Na mównicy dyrektor Pacyna, który przedstawia sytuacje ekonomiczną placówki.

16:48 - Największym problemem szpitala jest brak rąk, brak ludzi do pracy, nie mamy wielu specjalistów. Grozi nam wstrzymanie pracy na niektórych oddziałach - mówił dyrektor radomskiego szpitala.

16:54 Raport szpitala został przez radnych przyjęty.

16:55 Kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

autor: dm

Wasze komentarze (49)

0
2018-06-18 19:37:00

Panie Witkowski, wydał pan duże pieniądze na informatyzacje UM. Czy wpłynie to na zmniejszenie liczby etatów. Jak nie, to po co to było

kolo
2018-06-18 18:17:00

i cóż się tak wszyscy pastwicie nad biednym Radom-sławem a nie zauważacie roli w upadku naszego miasta dwóch szarych eminencji. Pierwszy to blisko dwumetrowy facio w wyrośniętym garniturku z wiecznie niedomkniętymi ustami, który obrażał prezydenta Polski na samym początku własnej "kariery". Drugi to niezatapialny Gienio K., który przeżył już chyba wszystkich prezydentów miasta a inwestycje w mieście realizują się coraz gorzej. Stara gwardia Kwaśniewskiego!

Gąsior
2018-06-18 17:12:00

Na kawior dla Kowalskiego i Koszrowniaka poszło ZERO. Koszrowniaka i Kowalski nie lubią kawior. Trzeba być koryciarzem z PO żeby własną miarą mierzyć ludzi.

h2o
2018-06-18 16:57:00

Dzięki takim jak @dfg, tak większość m.in. myśli o Panu Witkowskim. Żałosne aparatczyki z PO, albo ludzie totalnie bez swojego myślenia...

Info z po
2018-06-18 16:38:00

Czy to prawda, że kolejni radni PO odchodzą z partii?

Obiektywny
2018-06-18 16:24:00

Musimy oddać głos który otrzyma poparcie w radzie. Ten prezydent jak widać nie otrzyma . Dla dobra mieszkańców oddam głos na Skórka

Psycholog
2018-06-18 16:22:00

Panie Witkowski, co pan zrobił z tą większością jaką miał pan w radzie? To ogromna sztuka żeby doprowadzić do tego aby roztrwonić taki kapitał. Już to pana dyskwalifikuje jako kandydata do rządzenia.

dfg
2018-06-18 16:21:00

Pisowskie trolle przestańcie bredzić o braku innowacyjnych firm skoro na dzisiejszej sesji głosowaliście przeciwko uchwale ws. "udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych" :D

alkohol
2018-06-18 16:16:00

z tym alkoholem to zapraszam serdecznie pod PSP nr 11 na Gagarina :) mają koncesję na wódeczkę i picie pod sklepem. Radomski cud, miód i prowincja...

Marzena D.
2018-06-18 15:48:00

Wstyd panie witkowski. Obiecywałeś zgodę a pierwsze działanie jakie zrobiłeś to rozbicie klubu PiS i skłócenie ich ze sprzedawczykami. I pan chciałby żeby rząd pomagał komuś takiemu jak pan?

0
2018-06-18 15:12:00

Panie Witkowski, Wośniki pod pana pieczą to kpina ze strefy ekonomicznej. Tylko lokalne firemki, które wiaty budują latami. Tam się nic nie dzieje. Tam powinny być duże zewnętrzne firmy innowacyjna, bo ta lokalizacja na to zasługuje. Ale pan na to nie ma czasu. Ważniejszy bal dla seniorów, bo to wyborcy.

0
2018-06-18 15:09:00

Pani Kalinowska pierwsza odkryła , że Witkowski to aktor i pojarowiec, a nie menadżer miasta. Przez te cztery lata wszystkie miasta odjechały daleko hen, pod każdym względem. A on nas mami imprezami i bajerami. Dlaczego radni nie spytali, ile wydał pieniędzy na Informator UM, który służy tylko i wyłącznie służy promocji jego osoby. Co w nim, ponadto co ukazuje się wcześniej na portalach i w gazetach.

h2o
2018-06-18 14:51:00

Jakby na to nie patrzeć. Porażka, olbrzymia porażka Pana Witkowskiego. I nie można tego tłumaczyć tylko polityką, aparatczycy z PO na tej stronie...

PeGaZ
2018-06-18 14:44:00

Była Polska Grupa Zbrojeniowa, jest Pisu Gwardia Zarobkowa.

0
2018-06-18 14:03:00

Pisuarkiej szopki ciąg dalszy... Wójcik z Radomia szkodniku. Ile bierzesz kasy z PGZ za nic????? 180 tysięcy z bankomatu zwanym Polska wyciągnęli na wizaże ... Ile poszło na kawior dla posłów Kowalski i Kosztowniak ????

Slawek
2018-06-18 13:26:00

Może ktoś z radnych zapyta o te 70 milionów na inwestycje lotniska. Proszę o odwagę. Może sam JAŚNIE PAN wyjaśni wydatkowanie tej kwoty?

Obserwator
2018-06-18 13:08:00

Co takiego zrobił Witkowski w tym roku, co powinno być uznane przez opozycję i przyczyniło by się do poparcia przez nią absolutorium dla niego? Odpowiedź jest prosta, NIC. Pogłębiający się zastój, bałagan w mieście, skłócenie prezydenta ze wszystkimi, nawet swoimi itp. Tego nie da się przykryć cyferkami.

Administracja
2018-06-18 13:07:00

Dobrze, ze dzisjaj radna z po Zając nie zaatakowała tymczasowego administratora bo ostatnio tłumaczyła pomyłkę. Teraz na pomyłki nie możemy pozwolić.

Zbyszek N.
2018-06-18 12:51:00

W okręgu nr 3 radny PO traci 1. Pani Kalinowska będzie 1 w tym okręgu. Panie Zbyszku nie idź do PIS bo stracisz pracę . Zobacz co koledzy z PO zrobili Pani Kasi. Proszę nie działaj w emocjach.

Chojak 12:36
2018-06-18 12:45:00

Czy to nie PO wymyśliła te hasła wyborcze? Te hasła powstały by robić politykę przez PO i nikt nie myślał o mieście i mieszkańcach.

 < 1 2 3 > 

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej