Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Budżet przyjęty prawie jednogłośnie. Przeszły tylko poprawki opozycji

Miasto, Samorząd, Polityka / 2018-01-30 16:00:00, aktualizacja: 2018-01-30 21:57:00

Budżet Radomia na 2018 rok w końcu został uchwalony! Przyjęto go ze wszystkimi poprawkami opozycji. Stało się to na trzeciej sesji budżetowej - we wtorek, 30 stycznia.

16:00 Porządek dzisiejszej sesji znaleźć można tutaj.

16:01 Sesję można oglądać na żywo w internecie - tutaj.

16:01 Wszystkie poprawki, jakie chce wprowadzić do budżetu opozycja, zobaczyc można tutaj.

16:04 Przewodniczący Wójcik otworzył 61. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu.

16:06 Oficjalnie poinformowano o powstaniu nowego klubu radnych - "Radni Bezpartyjni". Przewodniczącą została radna Pastuszka-Chrobotowicz, zaś członkami: Marcin Kaca, Andrzej Sobieraj oraz Dariusz Chłopicki.

16:09 W imieniu wnioskodawcy - Jarosław Kowalik przedstawia projekt pt. odbudowa Zamku Królewskiego w Radomiu.

16:20 Sesja zapowiada się na długą, może nawet dwudniową. Niektórzy radni są więc wyraźnie zaniepokojeni długim wystąpieniem Jarosława Kowalika, jak np. Jan Pszczoła (SLD):

16:22 Do głosu zapisało się ponad dziesięciu radnych. Oznacza to, że dzisiejsza sesja będzie trwała jeszcze dłużej... A przecież jeszcze nie rozpoczęła się dyskusja o budżecie...

16:30 - Intencyjnie, nic nie szkodzi, abyśmy taką uchwałę, takie stanowisko przyjęli. Jednak prezydent może już dziś usiąść do rozmów z kurią, a z tego co wiem, podchodzi ona dość sceptycznie do tego pomysłu. Jak na razie, ten pomysł jest dla mnie mrzonką - powiedział radny Kowalski. Proponuje jednak przyjąć uchwałę intencyjną, by poprzeć starania stowarzyszenia

16:35 Radny Marek Szary - jak inni - podnosi, że nie ma śladu tego, czy kościół popiera inwestycje i jest zainteresowany wymianą działek. Kazimierz Woźniak także sugeruje przyjęcie uchwały intencyjnej, która poprze inicjatywę stowarzyszenia, bez zobowiązań finansowych.

16:37 Magda Lasota, pyta jak wyliczono koszt inwestycji na 8 mln zł.

16:38 Marta Michalska-Wilk pyta radnego Kowalskiego, czy zapowiedź PiS z konwencji w Przysusze, gdzie była mowa o odbudowie zamków Kazimierzowskich, będzie dotyczyła także zamku w Radomiu?

16:47 Jarosław Kowalik: Koszt badań, dzięki którym opracowany został projekt badań archeologicznych, w całości obciążył nasze kolegium, także etap przygotowawczy w ogóle nie obciąża finansowo miasta. Następne kroki będą uzależnione od tego, jakie stanowisko przyjmie Rada Miejska. Na spotkaniu roboczym, które już się odbyło, biskup podkreślił, że jest gotów usiąść do rozmów, aby uregulować własność tych terenów.

16:50 - Liczymy też na konkretne wsparcie ze strony ministerstwa. Jak wszystko pójdzie dobrze, to na wiosnę projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Miejskiej. Biskup uczestniczył we wszystkich spotkaniach kolegium i zawsze powtarza, że wspiera inicjatywę. Prawda jest też taka, że obecny proboszcz, który tam mieszka, chce tam pozostać, a najlepiej w odbudowanym zamku - dodał Jarosław Kowalik.

16:53 Prezydent Witkowski: Potwierdzam, że kilka tygodni temu doszło w kurii do takiego spotkania, umówiliśmy się na kolejne rozmowy w tej kwestii. Panie Jarosławie, kto pierwszy, ten lepszy, także może warto już teraz zgłosić do ministerstwa chęć dofinansowania w tej sprawie; nie wierzę jednak, że ten projekt zostanie zrealizowany tylko z funduszy zewnętrznych.

16:55 Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte. Za głosowało 18 radnych, 6 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu.

16:57 Czas na interpelacje radnych.

17:05 Radny Fałek mówił o Centrum Edukacji Ekologicznej. Jak usłyszeliśmy, do 2024 roku obowiązywała uchwała, dzięki której to stowarzyszenie mogło "urzędować" w budynku przy ul. Wośnickiej 125. Teraz jednak miasto chce ich "przenieść" do innego lokalu. - Proszę pana prezydenta o przywołanie kilku osób do przestrzegania prawa. Nie może bowiem być tak, że proponuje się w zamian gorsze warunki, nie mogą oni się na to zgodzić - mówił.

17:13 Radny Pszczoła pytał o Wodociągi Miejskie, czy Radomski Program Drogowy.

17:17 Radny Woźniak poprosił Katarzynę Pastuszkę-Chrobotowicz o ustosunkowanie się do słów, które wypowiedziała podczas jednej z konferencji radnych opozycji: "Protokoły z komisji są nieistotne". - To nietakt wobec pracowników, 19 lat jestem radnym i nigdy nikt tak nie powiedział. Odebrałem to z wielkim niesmakiem - mówił. Zapytał też przewodniczącego Wójcika, co to za spotkania odbyły się, o których też na wspomnianej konferencji mówił Dariusz Wójcik. - Jest jakiś nieformalny układ?

17:19 - Ja tak nie powiedziałam. Powiedziałam, że nie wszystko musi być zawarte w protokole - odpowiedziała radna i zapytała prezydenta, czy wszyscy pracownicy UM dostali wypłatę, gdyż Radosław Witkowski mówił, że wypłaty przez nieprzyjęcie budżetu są zagrożone.

17:21 - Były to spotkania radnych opozycji z prezydentami, o tym mówił, wszyscy o tym wiedzieli - odpowiedział Dariusz Wójcik.

17:22 Przewodniczący Wojcik poinformował też, że Instytut Sztuki Filmowej podjął decyzję o przekazaniu 2 milionów zł na produkcje filmu pt. "Klecha".

17:25 Na mównicy dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, p. Teresa Czech. Więcej o tej organizacji można przeczytać tutaj.

17:28 - Problemem dla nas jest to, czy będziemy dalej istnieć, czy nie. Powstaliśmy w 1993 roku, mieliśmy już siedem przeprowadzek. Do 2024 mamy umowę na wynajem obecnego lokalu, który nam bardzo pasuje. Od jakiegoś czasu mamy problemy lokalowe, grozi się nam eksmisją, karze się nam opuścić lokal. Próbuję rozmów, gdyż chcemy dalej służyć społeczeństwu - powiedziała.

17:32 Konrad Frysztak: To nie jest akt złej woli wobec stowarzyszenia, chodzi tu o kwestie prawne, bowiem ta uchwała, o której tu słyszymy, jest już nieaktualna. Umowa nie działa od kwietnia 2017 roku. Miejski Zarząd Lokalami nie ma ze stowarzyszeniem kontaktu, choć próbuje rozmawiać. Prawa nie zmienimy, uchwała jest już nieaktualna. Proponowaliśmy różne lokale.

17:39 Radosław Witkowski: Byliśmy w stanie ograniczyć negatywne konsekwencje nieprzyjęcia przez radnych budżetu, więc pracownicy otrzymali pensje, za co należą się brawa skarbnikowi miasta.

17:40 Wreszcie czas na "Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2018 rok".

17:42 Aktualizacja danych, gdyż wiemy więcej o budżecie - usłyszeliśmy od prezydenta.

17:43 Autopoprawkę do budżetu prezentuje skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka.

17:45 Już wiadomo, że zwiększą się dochody o około 2 mln złotych (sprzedaż nieruchomości), saldo wyniesie 0, gdyż przeznaczamy to na wypłatę odszkodowań za nieruchomości - wyjaśnił skarbnik. Dodatkowe wydatki to m.in. informatyzacja stacji pogotowia ratunkowego, czy program "Chcemy Pracować".

17:47 Marek Szary prezentuje poprawki opozycji do projektu budżetu. My więcej o tych poprawkach piszemy TUTAJ.

17:48 - Oskarża się nas o podpalanie miasta, notabene dwa dni po tych słowach podpaliła się hala na Wrocławskiej - powiedział radny Szary.

17:51 Jest przedstawiana lista poprawek, o których będziemy pisać na bieżąco podczas głosowań.

17:53 - Jak Pan nas traktuje. My nie wiemy, o czym Pan mówi, nic nie dostaliśmy - mówią radni PO. - Jak Państwo nie chcecie, radny Szary nie będzie przedstawiał poprawek i przejedziemy do głosowań - powiedział przewodniczący Wójcik.

17:55 - Przepraszam za mój głos, ale ja w przeciwieństwie do pana prezydenta leżałem w łóżku - powiedział radny Szary.

17:56 Radny Szary skończył przedstawianie poprawek, a radny Wędzonka mówi, że tydzień temu radni opozycji przedstawili im zupełnie inne poprawki. - RIO opiniowało zupełnie inny projekt budżetu. Powinna chociaż zostać zwołana Komisja Budżetowa.

17:58 Radny Wędzonka: Nie znamy tych poprawek, chcemy się z nimi zapoznać. Proszę o godzinną przerwę.

17:59 Przewodniczący Wójcik zarządził... 30-minutową przerwę.

18:37 Obrady zostały wznowione.

18:38 Wniosek formalny przewodniczącego Komisji Budżetowej Andrzeja Łuczyckiego: proszę o przerwę i zapoznanie się z poprawkami opozycji. Wówczas Komisja Budżetowa zaopiniuje poprawki.

18:40 Radny Kowalski: Prezydent i jego otoczenie gra na czas. Radosław Witkowski wielokrotnie mówił, że chce ten budżet ustalać z RIO. Proszę więc przewodniczącego Wójcika, aby od tej pory każda prośba o przerwę była głosowana.

18:40 Wniosek formalny o zarządzenie przerwy w celu zwołania Komisji Budżetowej został przez radnych odrzucony.

18:41 Prezydent Witkowski odnosi się do poprawek złożonych przez radnych opozycji.

18:42 Jest też trzecia autopoprawka. Zmieniono treść zadania, chodzi o Radomski Program Drogowy. Zostały do projektu dodane ulice, które miałyby zostać utwardzone.

18:47 Ta sesja będzie trwała "wiekami". Każdy prezydent ma teraz odnieść się do poprawek opozycji.

18:55 Karol Semik: Jestem zadowolony, że projekt budżetu opozycji, nie zawiera cięć w zakresie edukacji miejskiej. Moje zadowolenie jednak mija, gdy widzę, ile opozycja chce zabrać radomskiej kulturze.

Przypomnijmy, w projekcie budżetu opozycji, "dokonuje się zmniejszenia planu wydatków" m.in. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w tym: dotacja podmiotowa dla MOK "Amfiteatr" (250 tys. zł), czy inne zadanie i projekty instytucji kultury (450 tys. zł).

- Proszę odnosić się do poprawek, a nie mówić o historii "Amfiteatru", którą znamy - powiedział przewodniczący Wójcik. Po tych słowach, wiceprezydent Semik zakończył swoją wypowiedź.

18:57 Wiceprezydent Zawodnik odnosi się do poprawek, które dotyczą wydziałów, które mu podlegają.

19:07 Opozycja chce również m.in "dokonać zmniejsza planu wydatków" na: "udział w targach i wystawach, w tym udział w targach Hannover Messe 2018 oraz Poznaniu". - Po ostatnich targach, dzięki naszemu udziałowi w nich, premier Szydło odwiedziła firmę Radmot, chwaląc taką inicjatywę; w tym roku tego nie będzie. Nie będzie też m.in. nasadzeń kwiatów oraz tradycyjnego festynu ekologicznego "Radom - czyste miasto" oraz funduszy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - mówił wiceprezydent Zawodnik.

19:08 Jerzy Zawodnik wspomniał też o zwiększeniach planu wydatków, m.in. o "pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 mln zł w tym: pomoc w zakresie dożywiania". - Chcecie dać 1 mln zł na dożywianie. Ma to wystarczyć na pożywną kanapkę i szklankę mleka dla każdego dziecka w szkołach podstawowych. Milion złotych na 14360 uczniów podzielone na 174 dni nauki to daje 40 groszy. To wystarczy na suchą bułkę i szklankę wody. To jest wasz program dożywiania.

19:10 Został też złożony wniosek o skrócenie wypowiedzi radnych, prezydentów i jego przedstawicieli do trzech minut. - Czemu chcecie nam zamknąć usta? - pytają radni. - Wprowadzacie standardy warszawskie - dodawali.

19:11 Został on przegłosowany. - Od dziś już tak będzie - powiedział przewodniczący Wójcik.

19:12 - Za czasów komuny się czas ograniczało - powiedziała radna Kotkowska. - Kosztowniak mówił tu po pół godziny - dodał radny Woźniak.

19:15 Na mównicy Mateusz Tyczyński, dyrektor kancelarii prezydenta: - Przez was, radomskie kluby, które do tej pory płaciły małe pieniądze za obsługę obiektów MOSiR, będą płaciły o wiele więcej, np. ROSA z 4 tysięcy złotych, będzie płaciła 91 tysięcy, Radomiak płaci trzy, a będzie 66 tysięcy, Czarni zamiast 5,5 tysiąca będą płacić 124 tysiące. Będzie to też koniec tenisa w Radomiu, gdyż Return zamiast 5,5 tysiąca, będzie płacił 126 tysięcy, natomiast Orlik zamiast 300 złotych, będzie płacił 7 tysięcy. To samo tyczy się Broni Radom. Tak samo niszczycie to, co udało nam się razem zrobić i to w tak ważnym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbije się to na tych ważnych radomskich uroczystościach, czy na Air Show 2018. Zabraknie też na obchody Radomskiego Czerwca '76, gratuluję!

19:17 Wiceprezydent Frysztak: Usuwacie 3 mln na dokapitalizowanie MOSiR, a jest w prognozie długoletniej. Prawdopodobnie RIO to odrzuci. Być może to będzie pierwsza sytuacja, gdy do drzwi mista zapuka komornik z roszczeniem banku. Wycięliście pieniądze na wykup działek w ramach programu Life i Radomski Park Kulturowy. Zabieracie fundusze na budowę lodowiska, oświetlenie ulicy Czarnej. Jej mieszkańcy pewnie znów przyjdą na sesję.

19:21 Skarbnik miasta mówi o zwiększeniu planu wydatków: - Będziemy wydawać pieniądze z pożyczek, które zostało już zaciągnięte, ostrzegam przed tym, bo naruszymy dyscyplinę RIO.

19:27 Mecenas UM - Maria Ozimek mówi o skutkach prawno-finansowych niektórych zmian, "które państwo dziś proponujecie". Chodzi o ograniczenie wydatków. - Komornik zajmie konta miasta. Spowoduje to naliczenie odsetek, a to w konsekwencji naruszenie uchwały o finansach publicznych i uszczupli wydatki na zupełnie inne zadania - usłyszeliśmy.

19:31 Wniosek formalny radnych PO: - Proszę o przywrócenie czasu, który bezprawnie został przegłosowany. Złamaliście regulamin. Ciekawe, czy zgodnie ze standardami przygotowaliście już sale kolumnową. To, że macie większość, nie znaczy, że możecie zamykać nam usta.

19:32 Czas na prezydenta Witkowskiego. - Pan prezydent jak chce, może mieć 5 minut - powiedział przewodniczący Wójcik.

19:38 Radosław Witkowski: Znowu wywołujecie wojnę w placówkach oświatowych. Nie pozwolę na łączenie szkól specjalnych w Radomiu. Panie radny Szary, czy napisał Pan w tej poprawce, gdzie ta szkoła powstanie, macie tereny? (...) Nie ma zgody na usuwanie wydatków, które zmiany w mieście zatrzymają, a Państwo swoimi poprawkami to robicie.

Park na Obozisku - ludzie czekają 30, a nawet 40 lat. Zdjęcie tego zadania cofa to osiedle o kolejne lata.

Wasza poprawka spowoduje, że kamienica Deskurów - pięknie wyremontowana - będzie pusta, bo wycieliście pieniądze na wyposażenie.

Skazujecie radomską kulturę na wegetację. Uderzacie też w radomski sport, a pamiętam jak niektórzy z Was prezentowali się w koszulkach Radomiaka, a później "wrzucali" zdjęcia na Facebooka, zdobywając dużo "lajków". Teraz skazujecie radomskie zespoły na wegetację, a te mniejsze na likwidację.

19:40 Wiesław Wędzonka do Dariusza Wójcika: Pan nie jest rządzącym, ale prowadzącym. Nie ma pan prawa komentować, ani prezydentów, ani radnych. Pan ma siedzieć cicho i robić co do Pana należy.

Dalej przewodniczący klubu PO stwierdził, że PiS działa przeciwko mieszkańcom. - O Klubie bezpartyjnych nie mówię, bo to przystawka, która za kilka miesięcy zostanie zjedzona. Jak można się podpisać się pod likwidacją Radomskiego Programu Drogowego. Wskazuje się inne ulice, ale one są przeznaczone do remontów z innych programów, wymagających głębszych prac. W ten sposób skazuje się na babranie w błocie, w śniegu innych mieszkańców, bo ktoś chce mieć sukces osobisty, remont w pobliżu swojego domu. To można zrobić, ale nie cudzym kosztem - mówił radny Wędzonka.

19:45 Marek Szary: Tyle, ile tu słów nieprawdy padło, nie wiem, ile musiałbym mieć czasu, aby to prostować, więc nie będę tego robił. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, aby z tych poprawek odczytywać, że będzie jakieś łączenie szkół. Na finansowanie MOSiR-u, jest tyle samo pieniędzy, co było rok temu. Nie zgadzamy się na to, aby prezydent urządzał sobie za nasze pieniądze kampanii wyborczej.

19:48 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz: Będziemy starać się, żeby ten budżet przeszedł. Prezydent nie chciał z nami rozmawiać, także wzięliśmy sprawy w swoje ręcę. Po spotkaniach z wiceprezydentami, Konrad Frysztak mówił o nas nieprzychylne zdania, tak się buduje dobrą atmosferę?

19:52 Dariusz Wójcik: Jak będzie Pan (Radosław Witkowski - przyp. red.) przychodził do Nas z dobrymi pomysłami, będziemy za nimi głosować. Ale nie pozwolimy, aby wydawał Pan miejskie pieniądze na jakieś kampanie, czy badanie opinii. My chcemy stworzyć godne warunki dla dzieci niepełnosprawnych. Wolimy mieć dobrą rehabilitację, a nie mieć, gdzie zaparkować.

19:55 Radny Pszczoła: Nie ustąpię z miliona złotych na dożywianie dzieci. Lepszy milion niż zero.

19:59 - Jak można usuwać z projektu budżetu obsługę terenów Radomskiego Centrum Sportu? Przecież kibice nie będą mieli, gdzie parkować swoich aut. Nie będzie miejsc na autokary drużyn, które przyjadą na mecz. To jest niepojęte. Tak samo, jak możecie swoimi decyzjami skazywać radomskie kluby na takie koszty? Przecież będą oni płacić wysokie pieniądze za obsługę obiektów MOSiR. Kompletnie tego nie rozumiem. Chcę imiennie usłyszeć, kto złożył wniosek o asfaltowanie ulicy Jakubczak. Ona ma 1,5 kilometra wzdłuż torów. Są tam trzy domy. To ma być jakaś prywatna inwestycja?! Przecież tam wkrótce będę remontowane tory i ta ulica zostanie zupełnie zniszczona. Bzdury kompletne proponujecie - powiedziała radna Zając.

20:01 Ryszard Fałek: Swoimi poprawkami dewastujecie państwo budżet kultury i sportu. Uroczystości, które były tak chwalone w całym kraju, będą zmarginalizowane.

20:05 Radna Lasota: To się zaczęło 18 grudnia, gdy 16 radnych zobaczyło, że mają przewagę i możecie zrobić wszystko, jak klocki lego. Nie patrzycie, co niszczycie. Nie można tak działać, nie oglądając się na konsekwencje. Dlaczego zdejmujecie 3 miliony na Radomskie Centrum Sportu - bo rok wyborczy. Chcecie pokazać, że prezydent go nie wybuduje. Ale wybuduje. Zabieracie środki na koszenie traw, odśnieżanie, żeby później narzekać, że prezydent nie dba o miasto.

20:08 Andrzej Łuczycki: Nie jest to merytoryczna dyskusja, tylko polityczna, na co wskazuje np. skracanie nam wypowiedzi. To wszystko też przez neofitów, którzy zmienili swoje wyznanie i stanęli za zupełnie inną ideologią. Na koniec nazwą Was zdrajcami, bo mieszkańcy zagłosowali na Was, jak byliście w innej partii. Zastanówcie się raz jeszcze, wzywam do opamiętania, szliście do wyborów pod wspólnym hasłem: Zgoda zmieni Radom. Robimy dobrą robotę, wy wkładacie kij w szprychę.

20:10 Radny Wędzonka: Rehabilitacja na ul. Giserskiej to od początku do końca ja. Budowałem ten budynek jako zakłady naprawcze sprzętu medycznego, remontowałem i przekazałem na rehabilitację w 1991 roku. Kto zniszczył tę rehabilitację, a kto dobił jakieś 10 lat temu. Kto wtedy rządził? To zostało zniszczone. Przez 10 lat nic tam nie robiono, bo mówiło się, że będziemy budować nową rehabilitację.

20:12 - Pytam tych 16 radnych: czym się różni ul. Puszczańska od np. ulicy Banacha czy Klwateckiej? Ja wam powiem czym: podpuściłem odpowiednich ludzi, dotarli do pana Marka Szarego, interweniowali i ta ulica została wpisana do poprawek między prezydium a sesją. To ja do tego doprowadziłem, sprawdziłem, czy macie pojęcie o czym mówicie. Okazuje się, że nie macie - dodał radny Wędzonka.

20:14 Zbigniew Neska: Czy jest dokumentacja i teren na przebudowę ul. Maratońskiej?

20:18 Leszek Pożyczka: Targi w Hanowerze są bardzo istotne dla branży metalowej. Obecność miasta na tych targach są bardzo ważne. Szkoda, że wypisujecie to z projektu budżetu. Mam nadzieję, że w trakcie roku budżetowego, znajdą się środki na to, żeby te drobne, ale ważne dla miasta inwestycje, realizować.

20:22 Wioletta Kotkowska: Wyrzucacie drogi, gdzie ludzie brudzą w błocie, a "wkładacie" obok swojego miejsca zamieszkania, gdzie za kilka miesięcy Wodociągi będą prowadzić swoje inwestycje. Składam wraz z radnym Ruszczykiem wnioski o dołączenie do programu chodnikowego ulicę Żeromskiego oraz Żwirki i Wigury - mówiła. Jest też wniosek o dołączenie kilku ulic do Radomskiego Programu Drogowego.

20:25 Radna Michalska-Wilk: To jest obłuda w czystej postaci. Zamykacie nam usta. To co radomianie mogą oglądać w waszym wykonaniu, to słaba komedia w trzech aktach. Dwie sesje i zgłosiliście jedną poprawkę. Wy chcecie powiedzieć, że pracowaliście nad budżetem. Nie interesował was. Ułożyliście sobie plan i go realizujecie, gdy zdobyliście większość. Miasto Radom i radomian wzięliście za zakładników. Szanowni radomianie, ci radni chcą wykreślenia z budżetu program drogowy. Wprowadza się remonty wysfaltowanych ulic Paryskiej i Londyńskiej, a zabiera się z ulic, gdzie ludzie toną w błocie. Ci radni chcą usunięcia rewitalizacji parku na Obozisku. Osobiście poinformuje każdego mieszkańca, którzy radni głosowali przeciwko temu. Chcecie usunięcie boiska przy Ekonomiku. No ładny prezent zrobicie na 100-lecie szkoły. Wywalacie budżet obywatelski, pokazujecie środkowy palec mieszkańcom i organizacjom pozarządowym.

20:27 Dawid Ruszczyk: Oprócz lotniska, czy chytrej baby, które są wyśmiewane, teraz przez Was, znów będą się z nas śmiali. Mam nadzieję, że to co mówiła pani mecenas, się nie stanie.

20:35 Kazimierz Woźniak: Budżet jest jednym z najważniejszych kwestii w funkcjonowaniu miasta. Szkoda, że nie potrafimy się dogadać. Dlaczego ta dyskusja nie była prowadzona w listopadzie, czy grudniu? Najgorsze z możliwych rozwiązań jest to, że uchwalamy budżet w ostatnich godzinach. Niech każdy odpowie sobie sam, dlaczego tak się stało. Nie jest potrzebny parking przy szpitalu? To pojedzcie tam, aż strach tam wjeżdżać, dziura na dziurze. To wstyd dla Radomia, że przy takiej placówce, w centrum Radomia, jest taki parking. Na Maratońską są pieniądze, a na to nie ma? Składaliście przysięgę, że jako radni będziecie reprezentować mieszkańców, a nie siebie. Powiedzcie, które ulice zostały wpisane do Radomskiego Programu Drogowego, bo Wy tam mieszkacie, miejcie odwagę. Ograniczamy kulturę i sport. Jak będziecie ograniczać kulturę i sport, to co mamy do zaproponowania ludziom? Wnioskodawcy, zastanówcie się, co robicie, bo niektóre poprawki są dobre, ale nie wszystkie.

20:37 Roman Korczyński: Właściwie, wszystko zostało już powiedziane. Dodam tylko, że wielka polityka z Warszawy przyszła do naszego kochanego Radomia, ale po co? To mieszkańcy jednak wyciągną z tego wszystkiego odpowiednie wnioski.

20:40 Adam Bocheński przypomniał na wstępie, że prezydent i radna Michalska-Wilk mówili, iż radni nie zgłaszali poprawek. Po tym przewodniczący komisji zdrowia i pomocy społecznej przeczytał swoje poprawki dotyczące zakupu karetki pogotowia i projektu budowy sali gimnastycznej w PSP 31. - Obie poprawki zostały odrzucone - powiedział radny.

20:45 Przewodniczący Wójcik: Nie tylko radni PiS i niezależni złożyli poprawki, bo dziś i radni PO złożyli dziś poprawki, więc są przeciwko budżetowi prezydenta. I my zagłosujemy za tymi poprawkami, bo zgoda zmieni Radom. Niech Pan nie wprowadza mieszkańców w błąd, nie gra na ich emocjach, bo to jest niepotrzebne. Czy dla Was rehabilitacja to zły pomysł? Czy szkoła dla dzieci? Ograniczamy zabawki pana prezydenta. Budżet przygotowany przez prezydenta był rozdmuchany do granic możliwości. Pan nawet Rower Miejski wziął na kredyt. Zachęcam, abyśmy wspólnie ten budżet przyjęli. A na każdej kolejnej sesji możemy go modyfikować, wspólnie.

20:47 Andrzej Łuczycki: Chciałem sprostować wypowiedź pana Bocheńskiego. Komisja budżetowa w dniu 6 grudnia odrzuciła wszystkie wnioski do budżetu z komisji statutowych. Jednocześnie komisja podjęła uchwałę, w której napisała, że zakup ambulansu jest konieczny i zaapelowała do prezydenta, by go zakupił z oszczędności powstałych w ciągu roku.

20:49 Na wniosek radnych PO, pięć minut przerwy.

20:57 Obrady zostały wznowione.

20:58 Przed nami głosowania.

21:01 Ulice w ramach Radomskiego Programu Chodnikowego i Drogowego - poprawka, wniosek radnych Korczyńskiego i Wędzonki. Od razu mają być głosowania. Są to poprawki do budżetu.

21:01 Prezydent Witkowski przypomniał regulamin, dlatego teraz przy mównicy wiceprezydent Frysztak, który odpowiada na zapytania radnych, raczej skierowane do innych radnych, tych opozycji, którzy są autorami poprawek do budżetu.

21:07 Konrad Frysztak: O ul. Jakubczak: to niegospodarność. Tam są trzy mieszkania na półtora km. Po co parking przy ul. Maratońskiej 3? Jest porozumienie ze wspólnotą mieszkaniową, która pokryje 25 procent, 125 tys. zł. Nie potrzeba na tę inwestycję dodatkowych środków, nie wiem komu dobrze chce zrobić radny Kaca. Robicie poprawki pod publiczkę, bo kwoty, które proponujecie do poszczególnych inwestycji, są nierealne. Ul. Paryska, Londyńska - logika podpowiada najpierw wodociągi, potem asfalt. A wy chcecie odwrotnie.

21:08 - Po co ten młody człowiek dogaduje? - pyta prezydenta Witowskiego przewodniczący Wójcik. Chodzi o wiceprezydenta Frysztaka.

21:09 Odrzucono pierwszy wniosek: radnych Korczyńskiego i Wędzonki.

21:10 Teraz wnioski radnego Woźniaka.

21:16 Te wnioski (wszystkie pięć) również zostały przez radnych odrzucone.

21:17 Wniosek nr 6: radnych Kotkowskiej i Ruszczyka.

21:17 Wniosek został odrzucony.

21:18 Wniosek nr 7: radnych Łuczyckiego i Lasoty.

21:19 Wniosek został odrzucony.

21:20 Wniosek nr 8 i 9: radnej Zając.

21:22 Wnioski zostały odrzucone.

21:22 Wniosek nr 10 złożony przez radnych Łuczyckiego i Lasotę.

21:23 Wniosek został odrzucony.

21:24 - Głosowałem przeciwko tym wnioskom, gdyż nie mają one źródła finansowania - powiedział przewodniczący Wójcik. Przyznał mu rację skarbnik miasta, że powinny takie źródło mieć. - Proszę na następnej sesji złożyć te same wnioski ze źródłami finansowania, a przyjmiemy je jednogłośnie.

21:27 Wniosek nr 11: radnego Szarego. Upoważnienie prezydenta do zaciągania kredytów, pożyczek, wykupywania obligacji.

21:27 Wniosek został przyjęty.

21:28 Wniosek nr 12 złożony przez grupę radnych opozycji został przyjęty. Za głosowało 17 radnych, a 11 było przeciw. Chodzi o wszystkie poprawki opozycji do projektu budżetu miasta na 2018 rok. My więcej o nich piszemy m.in. tutaj.

21:30 Radny Szary zgłosił wniosek o wpisanie budowy Centrum Rehabilitacji do długoletniej prognozy finansowej.

21:31 Po chwili radny ten wniosek wycofał...

21:32 Kolejna przerwa w obradach.

21:40 Obrady zostały wznowione.

21:43 Do trzech razy sztuka! Wreszcie uchwalony został budżet Radomia na 2018 rok! Został on przyjęty ze wszystkimi poprawkami radnych opozycji oraz trzema autopoprawkami prezydenta Witkowskiego. "Za" głosowało 26 radnych, natomiast radni Fałek i Woźniak wstrzymali się od głosu.

21:45 - Budżet uchwalony, teraz do roboty - powiedział radny Szary. - Stało się to, o czym mówiłam, radni wzięli sprawy w swoje ręce i uchwalili budżet - dodała radna Pastuszka-Chrobotowicz. - Hipokryzja! - usłyszeliśmy z sali.

21:47 Radny Wędzonka: - To jest tylko pokazanie siły, którą razem z przystawkami ostatnio dostaliście.

21:50 Prezydent Witkowski: - Dobrze, że mamy budżet. To budżet kontynuacji zmian naszego miasta. Część wprowadzonych zmian cofa jednak Radom. Obdarliście (radni opozycji - przyp. red.) ze zmian mieszkańców Oboziska. Ale nic się nie kończy, a wszystko zaczyna. Zmiany, które wycięliście, wrócą do was wkrótce.

21:52 Radosław Witkowski: Uważam, że budżet, który złożyłem 15 listopada to budżet kontynuacji zmian, jakie się naszym mieszkańcom należą. Oczywiście państwo przyjęli go ze zmianami, który cofają wiele projektów. W przypadku parku Obozisko obdarliście z marzeń mieszkańców tej dzielnicy. Ale myślę, że nic się nie kończy, a wszystko zaczyna. Gwarantuje państwu, że wszystkie te inwestycje, które dzisiaj tak precyzyjnie wykreśliliście, marzenia, które wydarliście naszym mieszkańcom, wrócą do was wkrótce. Nie wyobrażam sobie, że zatrzymamy projekt parku Obozisko, czy 68 ulic, które muszą być utwardzone w ramach programu drogowego. My jesteśmy gotowi zmieniać Radom, a państwo jesteście gotowi, by powrócić do tego marazmu, który był w latach 2010-2014. To nas poważnie dzieli, ale obiecuję, że najbliższe tygodnie na pewno pozwolą każdemu z nas zająć stanowisko.

21:53 Radni przegłosowali również "przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2017 rok".

21:55 Tak samo projekt uchwały ws. pokrycia straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr T. Chałubińskiego za rok obrotowy 2016".

21:57 Kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

 

autor: dm

Wasze komentarze (128)

Polis
2018-02-06 16:21:00

Witkowski rozlicz sie z 70 milionów które przekazałeś na lotnisko . To są pieniądze publiczne i masz obowiązek sie z nich rozliczyć . Coś sie z nimi stało ?

an
2018-02-01 12:32:00

Dlaczego twój nich jest do an? Jeżełi chodzi o budżet , to jest on teraz oceniany przez RIO.poczekajmy.Na pewno popieram np.niektóre poprawki, które odpadły z przyczyn wskazania braku finansowania , jedna z nich to naprawa na dwóch odcinkach ulicy Wyścigowej,Na placu przy ul. Bernardyńskiej widziałbym piętrowy parking.Osobnym problemem jest rozwlekanie miasta ,poprzez powstawanie na byłych polach rolnych nowych domów, co wiąże się z potężnymi kosztami budowy i utrzymania nowej infrastruktury , w tym ulic , na czym cierpi centrum.Może zrobić badania , ile mieszkańców RADOMIA mieszka na prywatnych posesjach a ile po za nimi i jak rozkładają się procentowo koszty gminy na utrzymanie tej infrastruktury.Na pewno Szkołę Specjalną przy ul.Wyścigowej rozbudowywałbym obok , gdzie jest pełno wolnego terenu. Centrum Rehabilitacji też jest bardzo potrzebne, ale to musi bilansować się , trzeba mieć jakieś dalekosiężne cele społeczne .Walka o budżet trwa i może on być wielokrotnie modyfikowany.

yoyo
2018-02-01 12:24:00

Prawie cała rada jest przeciw Witkowskiemu. Jeszcze takiego cudaka nie było na funkcji prezydenta radomia

Do do an
2018-02-01 09:37:00

Czemu pan Witkowski i jego ekipa głosowali za takim złym budżetem? Czyżby nie zależało im na dobru miasta i jego mieszkańców? Poza tym, przecież w ponad 90% to budżet prezydencki, więc czemu jest taki zły?

lol
2018-01-31 18:00:00

@bo tutaj jest jak jest: Przyszła kadencja samorządów trwa nie do 2022, a aż do 2023 roku więc jest o co walczyć i stąd takie akcje jak z tym budżetem.

do an
2018-01-31 13:23:00

Radom cierpi bo paru polityków robi sobie od grudnia kampanie a wybory są dopiero na jesieni. Budżet jest bardzo zły.Mieszkańcy dopiero z czasem będą uświadamiani jak zły projekt został wczoraj przegłosowany.

an
2018-01-31 12:26:00

Re:123 ,nie mam nic wspólnego z PIS-em , nie jestem radnym miasta RADOMIA , jestem zwykłym jego mieszkańcem od urodzenia i nie miałem żadnego wpływu ani na Radę , ani na Prezydentów, wyrażam jedynie swoje prywatne zdanie na tym forum.Widać , jednak ,że dużo jest wpisów z okolic ul.Żeromskiego , szczególnie osób popierających po i dzisiejszą wladzę , mamy przecież demokrację....

0
2018-01-31 11:51:00

Radom również nie jest prywatnym folwarkiem wyłącznie radnych pisu

123
2018-01-31 11:50:00

an, jeśli uważasz że w budżecie Prezydent założył same nietrafne decyzje to czemu z ocenianiem go nie poczekaliście do czasu zrealizowania go?

wyborca
2018-01-31 11:30:00

Ciekawe jak radomski PiS wytłumaczy swoim wyborców obecność na swoich listach do Rady byłych radnych radomskiej PO?

sondaż
2018-01-31 11:29:00

W Radomiu PO popiera zaledwie 11% mieszkańców PIS aż 52%. Do wyborów rozpadnie się nowoczesna ale PO jeszcze i tak straci.

an
2018-01-31 10:16:00

RE:Redaktor ,Radomianin , po to są powołane różne rady np. w spółkach Skarbu Państwa , SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH itd . aby minimalizować nietrafne decyzje prezesów ,prezydentów burmistrzów , ale też nakreślać kierunki działań.Bez tego dochodziłoby niejednokrotnie do zadłużeń , które doprowadzałyby do likwidacji ,bankructw.Radni przychodzą do rad z określonych partii , czy środowisk lub okręgów wyborczych , których z powierzonych zadan do wykonania rozliczą ich wyborcy kiedyś. Prezydenci miast , burmistrzowie nie zarządzają póki co własnymi firmami , lecz są powałani przez społeczeństwo do właściwego nadzoru nad urzędem .

KONRAD
2018-01-31 10:00:00

''Dziekuję''panu Wójcikowi i pani Pastuszce-Chrobotowicz za zaoranie radomskiego sportu,będzie hala,stadion tylko grać nie będzie miał kto,kluby nie udzwigną opłat za korzystanie z obiektów MOSIR,ale kogo to obchodzi,ważne że wyszło na nasze.Radni ci mienili się protektorami radomskiego sportu a okazali się niszczycielami.RADOMIANIE są ''wdzięczni'';

0
2018-01-31 09:59:00

Komentarz zablokowany.

radny
2018-01-31 09:43:00

A teraz czas na dymisję Witkowskiego.

Redaktor
2018-01-31 09:34:00

Dokładnie radomianin. Niech wygrają uczciwie wybory i wtedy niech ustalają swój budżet a nie tylnymi drzwiami wprowadzają niepotrzebny zamęt, ale co tu wymagać od pisu? Na pewno nie przestrzegania zasad

bo tutaj jest jak jest
2018-01-31 09:32:00

Szkoda miasta,szkoda Radomia, ale cóż trwa juz kampania wyborcza do samorządu i o mieście już nikt nie mysli, a politycy walczą o pewne mandaty radnych w przyszłej kadencji 2018-2022.

RADOMIANIN
2018-01-31 09:30:00

Daliby Prezydentowi dokończyć pracę i później ewentualnie go rozliczać w kampanii. A co do zadłużenia - co wy uważacie że ludzie maja krótka pamięć przypomnijcie sobie zadłużenia miasta sprzed trzech lat

rafał
2018-01-31 09:26:00

Komentarz zablokowany.

Ok.
2018-01-31 09:20:00

Radni PO poparli budżet z poprawkami PIS, bo były DOBRE.

 1 2 3 >  ostatnia

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej